Blogiarkistot

Videokin pyörii K-Supermarketin esittelypisteellä

Vesienhoitoyhdistyksen esittelypiste K-Supermarketissa täydentyi, kun yhdistyksen esittelyvideo saatiin pyörimään. Viiden minuutin mittainen video pyörii non-stoppina liikkeen ollessa auki. Esittelypiste sijaitsee erittäin näkyvällä paikalla heti sisääntulon yhteydessä. Pisteellä on jaossa mm. esitteitä. Ilmoitustaululla on vaihtuvaa, kulloinkin ajankohtaista tietoa. Kaupan esittelypiste 050116 pk

Hallituksen kokous 1/2015: Vuosikokous pidetään 26.2.2015

Hallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksen 6. helmikuuta. Hallitus päätti kutsua vuosikokouksen koolle Jäälinmajalle torstaina 26. helmikuuta klo 18. Kokouskutsu aineistoineen lähetetään jäsenille sähköpostilla ja julkaistaan lisäksi yhdistyksen sivuilla. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan löydät täältä:  VHY hallitus ptk 1-2015

Ennätysmäärä talkootunteja

Vuosi 2014 oli toimelias. Talkootunteja kertyi lähes 1700. Niistä yli puolet –  lähes 900 tuntia –  käytettiin EAKR-rahoitteiseen hankkeeseen, jossa toteutettiin Korteojan ja Kokkojärvenniityn kosteikot sekä Vesienhoidon käsikirja. EAKR-hankkeeseen kului jo edellisenä vuonna noin 400 talkootuntia. Merkittävä määrä työtä tehtiin aiemmin tehtyjen rakenteiden kunnostukseen ja hoitoon. Hoitokalastuksen tuntimäärä puolittui; toisaalta merestä nousevien kutusärkien pyynti Jäälinjärven luusuasta on särkikannan rajoittamisessa tehokasta.

Talkootöihin osallistui yhteensä 21 henkilöä. Suurimmat tuntimäärät keskittyvät muutamalle henkilölle. Talkootuntien jakauman eri kohteille ja toiminnoille näet täältä: Talkoot 2014

Rantapohja uutisoi käsikirjan

Rantapohja uutisoi Vesienhoidon käsikirjan valmistumisen ja kutsui sitä suururakaksi. Rantapohjan uutisen voit lukea täältä: Rantapohja 021214. Käsikirjan julkistamisen jälkeen (25.11.2014)  yhdistyksen sivuilla on käyty yli 200 kertaa. Käsikirjan latauskerroista ei ole tietoa; käsikirja voidaan ladata myös suoraan käymättä yhdistyksen sivuilla.

Viemäri on edennyt hyvin

Jäälinjärven kaakkoisrannan viemärihanke on edennyt hyvin. Runkojohto alkaa olla valmis, ja viemäri toimii jo yli kymmenellä kiinteistöllä. Taloliittymiä rakennetaan vielä, joskin osa niistä siirtyy tulevalle keväälle parempien kelien aikaan. Liittyjiäkin on tullut vielä lisää työn edistyessä. Erityisiä ongelmia ei ole ilmaantunut.

Viemäriliittymän urakoitsija on käytettävissä

Heikkisentien viemärihankkeessa kiinteistöliittymien rakentaminen on liittyjien vastuulla. Vesienhoitoyhdistys pyysi liittyjien puolesta tarjouksia liittymien rakentamisesta. Tarjoukset pyydettiin tuntiveloitusperusteisina, jolloin kukin liittyjä voi teettää liittymän sellaisena kuin haluaa.  Ykkössijalle tarjousvertailussa selviytyi Kone- ja Vihertyö Miika Haapa-aho Oy.

Yhdistys saattaa tarjouksen ehdot liittyjien tietoon ensi tilassa. Tarjous ei velvoita liittyjää käyttämään valittua urakoitsijaa, vaan liittyjä voi toteuttaa liittymänsä haluamallaan tavalla. Oulun Vesi kuitenkin edellyttää, että liittymästä tulee toimiva ja luotettava.

Oulun Vesi hankkii kiinteistöpumppaamot ja laskuttaa ne liittyjiltä. Pumppamoiden sähkökytkennöistä yhdistys hankkii vastaavan tarjouksen kuin liittymän rakentamisesta.

Viemäriliittymistä voidaan keskustella tiekunnan kokouksen yhteydessä Jäälinmajalla 8. syyskuuta. Urakoitsija Miika Haapa-aho osallistuu kokoukseen.

 

Viemärityöt ovat käynnissä

Heikkisentien alueen runkoviemärin rakentaminen on käynnissä. Oulun Vesi on pyytänyt tarjoukset kiinteistöpumppaamoista. Yhdistys on pyytänyt liittyjien puolesta tarjoukset kiinteistöliittymien rakentamisesta ja pumppaamoiden asentamisesta. Toimittajat valitaan sen jälkeen kun finalistien kanssa on käyty tarkentavat neuvottelut.

Tarjous kiinteistöliittymästä ei sido liittyjiä. Kukin voi toteuttaa liittymänsä haluamallaan tavalla, kunhan OulunVesi voi todeta järjestelyn toimivaksi. Jos liittyjä hyväksyy tarjouksen, hän sitoutuu siihen allekirjoituksellaan. Urakoitsija laskuttaa suoraan liittyjää. Voittaneen tarjouksen yksityiskohtainen sisältö kerrotaan liittyjille sen jälkeen kun ratkaisut on tehty. Asiasta voidaan keskustella Heikkisentien tiekunnan kokouksen yhteydessä 8. syyskuuta.

Valokuitulaajakaistasta jaetaan asukkaille kiireellinen tiedote 20.8. Jos valokuitu halutaan asentaa viemärikaivantoon, tieto liittyjien määrästä on saatava viikon kuluessa. Maksuttomat kaivutyöt suunnilleen puolittavat liittymän hinnan siitä mitä sen toteuttaminen maksaisi muulloin.

Viemärin rakentaminen alkaa

Oulun Vesi käynnistää Heikkisentien alueen viemärin runkojohdon rakentamisen elokuun alkupäivinä, ja työn on määrä valmistua marraskuun loppuun mennessä. Uraauurtavaa on, että samaan kaivantoon pyritään asentamaan Oulun Energian sähkönsiirtojohto ja OLKAn (Oulunseudun Laajakaista) valkokuitukaapeli. OLKAn kaapelilla varaudutaan nopean tiedonsiirtoyhteyden aikaan saamiseen lähitulevaisuudessa. OLKA ottanee yhteyttä mahdollisiin liittyjiin lähiaikoina.

Kiinteistöliittymien rakentaminen ja kiinteistökohtaiset pumppaamot jäävät liittyjien toteutusvastuulle. Kesäkuussa pidetyn asukaskokouksen toiveena oli yhteishankinta niin, että liittymä tulisi kiinteistöön ”avaimet käteen” -periaatteella. Sen vuoksi Kiimingin – Jäälin vesienhoitotyhdistys pyytää liittyjien puolesta tarjoukset kiinteistöliittymien rakentamisesta. Yhdistys ei ole sopimusosapuoli, vaan kukin liittyjä voi itsenäisesti päättää tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hyväksyessään tarjouksen liittyjä sitoutuu maksamaan urakoitsijalle liittymän kustannukset tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Kiinteistön omistaja voi näin sopia  urakoitsijan kanssa esim. johdon linjauksesta, mahdollisesta lämmöneristyksestä kaivusyvyyden pienentämiseksi, saattolämmityskaapelin asentamisesta ym. kiinteistökohtaisista erityispiirteistä. Oulun Vesi hankkinee kiinteistöpumppaamot ja laskuttaa ne liittyjiltä.

Heikkisentien viemärin rakentamiseen valmistaudutaan

Heikkisentien viemäröintiä koskeva asukastilaisuus pidettiin Jäälinmajalla 24. kesäkuuta. Paikalla oli 35  henkilöä. Keskustelu kävi erittäin myönteisessä ilmapiirissä. Oulun Veden edustaja arvioi liittyjämäärän niin suureksi, että hanketta voidaan ryhtyä toteuttamaan. Runkojohdon urakkakilpailu on käyty, ja kustannus asettuu sellaiselle tasolle, ettei Oulun Vesi peri erillisiä rakentamismaksuja vaan ainoastaan normaalin hinnaston mukaisen liittymismaksun. Rakentamiseen on tarkoitus ryhtyä elokuun alussa, ja runkojohdon on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Taloliittymät ja kiinteistöpumppaamot kuuluvat kiinteistöjen vastuulle. Asukaskokouksessa pidettiin tärkeänä sellaista toteutusmallia, jossa liittymät ja pumppaamot kilpailutettaisiin yhtenä kokonaisuutena ja liittymä toimitettaisiin kiinteistöille avaimet käteen -periaatteella. Oulun Veden ja Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen yhteistyöryhmä etsii tähän parhaan ratkaisun.

Viemärihankkeen yhteydessä on mahdollista varautua valokuitulaajakaistan hankintaan asentamalla kaapelin suojaputki kaivantoon. Suojaputken kustannus olisi hyvin pieni, kun kaivanto tehdään viemäriä varten. Ajatus Jäälin laajakaistaverkosta on virinnyt Jäälin suuralueen yhteistyöryhmässä. Asukaskokouksessa asiaa esitteli OLKAn (Verkko-osuuskunta Oulunseudun laajakaista) edustaja. Lisätietoa OLKAsta on saatavissa osoitteesta http://www.olka.fi.

 

Heikkisentien viemäröinnistä asukastilaisuus 24. kesäkuuta

Oulun Vesi jatkaa Heikkisentien viemäröintihanketta, vaikka aikataulu on hieman viivästynyt. Viemärin linjausta on tutkittu maastossa asukkaiden kanssa ja suunnitelmaa tarkennettu muun muassa tältä pohjalta. Urakkatarjouspyynnöt ovat juuri lähdössä, ja tarjoukset on määrä antaa 20. kesäkuuta mennessä. Töiden alkaminen kesälomakauden jälkeen on edelleen mahdollista siten kuin vuoden alussa arvioitiin. Kustannukset ovat selvillä urakkatarjousten jälkeen.

Samassa yhteydessä tutkitaan erillisenä hankkeena, voidaanko viemärikaivantoon asentaa samalla kertaa valokaapeli mahdollista tulevaa laajakaistaliittymää varten. Omatoimisesta laajakaistan toteuttamisesta saa lisätietoa osoitteesta http://www.olka.fi. Asiasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua osoitteeseen www2.olka.fi/kiinnostuneet.

Heikkisentien alueen asukkaille järjestetään toinen keskustelutilaisuus Jäälinmajalla 24.6. klo 18. Samalla voidaan keskustella myös laajakaistakysymyksestä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: