Monthly Archives: huhtikuu 2017

Hallituksen kokous 3/2017

Yhdistyksen hallitus piti vuoden kolmannen kokouksen. Pääaiheena olivat bioremediaatiotutkimukseen liittyvät hankinnat ja niiden rahoittaminen. Hallitus kävi läpi myös muut ajankohtaiset asiat ja teki niistä tarpeelliset päätökset. Kokouksen pöytäkirjan voit lukea täältä: VHY hallitus pöytäkirja 3-2017.

Jäälinmajan uimaranta on edelleen virallinen

Oulun kaupunki oli aikeissa lakkauttaa Jäälinmajan uimarannan. Sivistys- ja kulttuurilautakunta teki kuitenkin yksimielisen päätöksen, että uimaranta säilyy kaupungin virallisena uimarantana. Päätöksen perusteena olivat yhdistyksen suorittamat mittavat vesistön kunnostustoimet ja Jäälinjärven tilan koheneminen. Kiintoaineen kulkeutuminen järveen on merkittävästi pienentynyt, vaikka kokonaisuutena ilmiötä ei vielä olekaan saatu riittävästi hallintaan. Ravinnepäästöt ovat pienentyneet huomattavasti, typen osalta jopa 60 – 70 prosenttia. Kalakannan vinoutumat on saatu oikaistuksi. Sinilevää ei todettu viime kesänä, mikä oli ensimmäinen kerta kahdeksaan vuoteen.

Jäälinmajan uimaranta. Kuva: Kari Arontie

Kalatalouskeskus sai infoa Jäälin vesien kunnostuksesta

Oulun kalatalouskeskus piti vuosikokouksensa Jäälinmajalla 25.4. Tilaisuuden alussa esiteltiin Jäälin vesien hoitoa. Erityisenä teemana olivat Jäälinjärven kalastorakenteen oikaisu sekä rautailmiö, siihen kohdistuneet toimet sekä tutkimusviritelmät. Kokoukseen osallistui parikkymmentä henkilöä eri Pohjois-Pohjanmaan eri puolilta.

VYYHTI-verkosto kokoontui ja kartoitti aktiviteetteja

VYYHTI-hankkeen kokoama alueellinen vesistökunnostusverkosto kokoontui 12.4. runsaan kolmenkymmenen osanottajan voimin. Tilaisuudessa käytiin läpi  vireillä tai meneillään olevia kunnostusaktiviteetteja ja niihin liittyviä toimia. Jäälistä esillä oli rautailmiö sekä sen esille nostamana Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston tutkimussuunnitelma rautailmiökokonaisuudesta: syntymekanismista, raudan kulkeutumisesta, vaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista sekä sisävesissä että meressä.

Verkostoon kuuluu viranomaisia, tutkijoita, yhdistyksiä ja vesistökunnostustoimijoita. Verkoston toivotaan laajentuvan edelleen. Tilaisuudessa keskusteltiin myös vesienhoidon asemasta tulevassa hallinnonuudistuksessa.

Maastotietoreitin rakentaminen alkoi

Jäälin asukasyhdistyksen, Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen ja Jäälin Lionsin yhteishanke, maastotietoreitti Kalamäestä Koiteliin, on käynnistynyt. Kuluvan vuoden ohjelmassa on noin 600 metrin pitkosten rakentaminen Kalamäen ja Kokkokankaan välille. Pitkosmateriaali saatiin alueelle perjantaina 7.4. Lauantaina puutavara siirrettiin traktorilla useisiin eri pisteisiin ja aloitettiin tavaran siirto kahdella moottorikelkalla suo- ja pehmeikköalueille. Pitkokset rakennetaan vasta kesällä, mutta nyt on tärkeää saada materiaali kohteelle ennen lumien sulamista.

Hanke on kolmivuotinen. Ensin pyritään saamaan kulkuyhteys koko reitille, sen jälkeen varustelu ja viimeksi reitin alkuosan esteettömyysrakenteet. Talkootarve on suuri, koko hankkeessa arviolta noin 1500 tuntia. Tähän tarvitaan mahdollisimman monen jääliläisen panosta.

Pitkospuutarvikkeita siirretään suolle moottorikelkalla

 

Bioremediaatiorakenteita tehdään

Bioremediaatiotutkimus käynnistyy Kalamäessä heti lumien lähdettyä. Kiinteät rakenteet tehtiin viime kesänä, ja nyt rakennetaan kahdeksan niihin tukeutuvaa lauttaa kasvialustoiksi. Ponttoonit kannattelevat lauttoja, joihin tulee erilaisia alustoja istutettavista kasveista ja tutkimustavoitteista riippuen. Tutkimuksessa käytettävät kasvit ovat järviruoko, osmankäämi, pikkulimaska, suovehka ja isonäkinsammal. Kasvit siirretään lautoille luonnosta heti kasvukauden alkaessa. Kasvien juuret ovat vapaasti vedessä. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon eri kasvit ottavat ravinteita virtaavasta vedestä.

Tutkittavana on uusi vedenpuhdistusmentelmä. Tutkimuksen tavoitteena on saada käsitys menetelmän toimivuudesta ja tuottaa mitoitusarvot menetelmän käytännön soveltamista varten. Keskeiset tutkimukset tehdään tulevana kesänä, ja hanke raportoidaan seuraavana vuonna. Hankkeelle on saatu maa- ja metsätalousministeriön erillisrahoitus. Kaikki tutkimukseen tarvittavat työt tehdään talkoilla.

BR-tutkimuksen kiinteät rakenteet

Kasvilautan puukehää kootaan

Kasvilautan virtauksia ohjataan pressuseinämillä

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: