Monthly Archives: syyskuu 2011

Hoitokalastustapahtuma 1. lokakuuta

Vesienhoitoyhdistys on antanut ammattikalastajan tehtäväksi vähentää Jäälinjärvestä mahdollisimman paljon vähäarvoista kalaa, lähinnä särkeä. Nuottaus käynnistyy lauantaina 1. lokakuuta. Tavoitteena on saada viikonlopun aikana kalaa vähintään 3000 kiloa. Jos tulos on toivottu, järvestä poistuu roskalan mukana huomattava määrä ravinteita, ja arvokkaammille kaloille syntyy lisää elintilaa. Särkikannan pienentymisen tiedetään yleisesti parantavan vesistön ekologiaa ja käyttökelpoisuutta.

Tapahtumasta kiinnostuneet ovat tervetulleita Rantatien päässä sijaitsevaan venevalkamaan klo 12. Tuolloin on mahdollista seurata nuottausta ja nähdä sen tulos sekä tutustua vesienhoitoyhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen taloutta voi tukea kahvikupin hinnalla ja liittymällä jäseneksi.

Maveplan suunnittelemaan kosteikoita

Yhdistyksen hallitus hyväksyi 27.9.2011 Maveplan Oy:n tarjouksen Saarisenojan kosteikoiden suunnittelemisesta. Tutkittavana on kolme kohdetta, joiden toteuttamiskelpoisuus selviää suunnittelun aikana. Kosteikoiden tarkoituksena on tasata Jäälinjärven yläpuolisen valuma-alueen virtaamia, parantaa alapuolisten vesien laatua sekä edistää luonnon monimuotoisuutta ja erityisesti linnuston elinympäristöjä. Kosteikoille tulee syntyä myös avovesialueita. Suunnittelun lähtökohtana on, ettei niistä saa aiheutua merkittävää haittaa metsätaloudelle eikä muulle maankäytölle. Suunnitelmien on määrä valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Hallituksen kokous 3/2011

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen hallituksen kokous 3/2011

Aika: 1.9.2011 klo 18

Paikka: Jäälinmaja Read the rest of this entry

Vesienhoidon yhteistyösopimus hyväksytty

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys, Kiimingin kunta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat hyväksyneet sopimuksen yhteistyöstä Kiimingin lounaiskulman vesien hoidossa. Sopimuksen perustana on Kiimingin – Jäälin vesienhoitotoimikunnassa käsitelty toimenpidesuunnitelma, joka kattaa koko Jäälinojan valuma-alueen. Yhteistyösopimus mahdollistaa toimenpiteiden käynnistämisen. Siihen kuuluu perustietojen hankintaa, vesistön tehokalastusta sekä teknisten suunnitelmien hankintaa myöhempää toteutusta varten. Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus ei ole sopimusosapuoli mutta osallistuu hankkeeseen omien päätöstensä mukaisesti.

Kiimingin – Jäälin vesienhoitotoimikunnan kokous 2/2011

KIIMINGIN – JÄÄLIN VESIENHOITOTOIMIKUNTA, KOKOUS 2/2011 (Muistioluonnos)

                          

 Aika: 16.8.2011 klo 9

Paikka: Jäälinmaja, Jääli Read the rest of this entry

%d bloggaajaa tykkää tästä: