Monthly Archives: joulukuu 2011

Jäsentiedote 2/2011

JÄSENTIEDOTE 2/2011

Tietoa karttui paljon

Mennyt kesäkausi käytettiin tehokkaasti tiedon hankkimiseen, jotta tulevat toimenpiteet osataan suunnitella oikein.  Jäälinjärveen tulevaa ja sieltä lähtevää vettä seurattiin läpi kesän. Tulos on, että kesäkuun puolivälistä alkaen Jäälinjärveen kertyi kaikkiaan 15 tonnia kiintoainetta, kun määrä lasketaan kuivattuna ja punnittuna. Kiintoaine on järvessä laimeana lietteenä, ja siksi se levittäytyy kautta koko järven. Mielenkiintoista on, että vastoin ennakko-odotuksia kiintoaineen kertyminen oli voimakkainta vähän veden aikaan. Kiintoaine on todennäköisesti Read the rest of this entry

Hallituksen kokous 5/2011

Aika:             15.12.2011 klo 18

Paikka:         Jäälinmaja, Jääli Read the rest of this entry

Opinnäytetyö Jäälinojan valuma-alueen vesienhoidosta

Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys on päättänyt myöntää apurahan tekn. kand. Kaisa Savolaiselle Jäälinojan valuma-aluetta koskevan diplomityön laatimista varten. Työssä selvitetään koko Jäälinojan valuma-alueen kuormitus ja tehdään  yleissuunnitelma sen pienentämiseksi, kartoitetaan Jäälinjärven mahdolliset kunnostusmenetelmät ja niiden soveltuvuus sekä tutkitaan ja arvioidaan Jäälinjäven yläpuoliselle valuma-alueelle suunniteltujen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Työ tehdään Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan. Työn on määrä valmistua vuoden 2012  lokakuun loppuun mennessä.

Vesienhoitotoimikunnan kokous 3/2011

Aika: 16.11.2011 klo 9
Paikka:  Jäälinmaja, Jääli Read the rest of this entry

%d bloggaajaa tykkää tästä: