Hallituksen kokous 5/2011

Aika:             15.12.2011 klo 18

Paikka:         Jäälinmaja, Jääli

Läsnä:

Eero Laine, puheenjohtaja

Tapani Siira, varapuheenjohtaja

Esko Pyky, jäsen

Jari Laru, jäsen

Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri

Paavo Vehkomäki, 1. varajäsen

Ismo Uuskoski, 3. varajäsen

Lisäksi paikalla oli Kari Tiri

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2011

 1.    Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

2.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3.    Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ismo Uuskoski. Aiemmin sovitun käytännön mukaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri.

4.    Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä työjärjestys.

5.    Tilannekatsaus

Puheenjohtaja totesi marraskuun tiliotteen perusteella, että jäsenmaksun ovat maksaneet Kiimingin jakokunta ja Kaarlo Ehrola. Muutoin oli tiedossa, että yhteisöjäseneksi oli liittynyt As Oy Jäälinisäntä.

Taloustilanteen puheenjohtaja totesi hyväksi. Kiimingin kunnan myöntämä avustus on nyt kokonaan laskutuskelpoinen. ELY-keskuksen avustus laskutetaan tositteita vastaan mahdollisesti vasta ensi vuoden puolella.

Sihteeri kertoi, että hoitokalastuksessa saatiin lähinnä pientä särkeä 2660 kiloa, mikä vastaa keskipainon perusteella noin 700 000 yksilöä. Sukukypsää särkeä ei saatu, mikä viittaa vaeltavaan särkikantaan. Hoitokalastustapahtumasta on saatu raportti. Jäälinjärvellä toimii kaksi kirjanpitokalastajaa.

Pöyryn pohjasedimenttitutkimus, Jäälinjärven levämääritykset sekä tuloveden kiintoainestutkimukset on analyysien osalta tehty, mutta loppuraportti puuttuu vielä. Raportti ja lasku saadaan kuluvan vuoden puolella.

Käytiin läpi yksityiskohtaisesti Maveplan Oy:n laatima kosteikkosuunnitelma, jonka puheenjohtaja ja sihteeri olivat yhdistyksen valtuuttamina eräin täydennyksin hyväksyneet 14.12.2011 pidetyssä loppukokouksessa. Hallitus hyväksyi suunnitelman ja totesi sen laskutuskelpoiseksi. Toteutuskustannukset todettiin realistisiksi yhdistyksen käytössä oleviin voimavaroihin nähden.

Sihteeri referoi 16.11.2011 pidetyn Kiimingin – Jäälin vesienhoitotoimikunnan kokousmuistion:

  • Kiimingin kalastuskunnan edustaja kutsuttiin toimikunnan kokoonpanoon
  • Vesianalyysitulokset esiteltiin; tuloveden kiintoaineksen arvioitiin muodostuvan rauta-mangaani –saostumasta
  • käytiin läpi kosteikkosuunnitelmien luonnokset; toimikunta piti niitä onnistuneina ja katsoi, että suunnittelussa oli huolellisesti otettu huomioon useat erilaiset näkökohdat ja riskien välttäminen.
  • Metsäkeskuksen suunnittelutilanne on pysähdyksissä, koska maa- ja metsätalousministeriö on kieltänyt toistaiseksi uusien luonnonhoitohankkeiden käynnistämisen valtion heikon rahatilanteen vuoksi. Metsäkeskuksen toimijat voivat kuitenkin antaa asiantuntemuksensa hankkeen käyttöön.
  • Seuraava kokous pidetään huhti-toukokuussa 2012.

Hallitus hyväksyi sopimuksen apurahan myöntämisestä tekn. kand. Kaisa Savolaiselle Jäälinojan valuma-aluetta koskevan diplomityön laatimista varten (liite).

Hallitus päätti, että kosteikkosuunnitelmat julkaistaan nettisivuilla ja järjestetään lehdistötilaisuus tammikuussa. Asiaa esitetään myös Kiimingin kuntatiedotteeseen. Suunnitelmia esitellään lisäksi Jäälin asukasyhdistyksen vuosikokouksessa. Huhtikuun alkupuolella järjestettävän Jäälinjärven tutkijaseminaarin yhteydessä pidetään Jäälinjärveä koskeva yleisötilaisuus. Yhteistyössä Jäälin asukasyhdistyksen kanssa laaditaan tiedotuslehtinen, joka jaetaan kaikkiin talouksiin hankkeen koko vaikutusalueella.

6.    Vuoden 2012 toiminnan suunnittelu

Hallitus keskusteli varainhankintavastaavan nimeämisestä. Asiaa pidettiin tärkeänä, mutta henkilöä ei vielä nimetty.

Kari Tiri toi esille, että yhdistykselle oli tarjottu mahdollisuutta asukastupatoiminnan järjestämiseen Jäälissä. Keskustelussa katsottiin, ettei päätöksiin tai linjauksiin ollut tässä vaiheessa edellytyksiä. Asukastupatoiminta on tyypillisesti yhteistä alueen yhdistyksille. Epäselvää oli, voisiko toiminta olla yhdistyksen varainhankinnan kannalta tuloksellista. Asian kehittymistä seurataan.

Hallituksen päättämän viestintätoiminnan arvioitiin edistävän jäsenhankintaa tulevan vuoden puolella.

Jäälinjärven tutkijaseminaari pidetään huhtikuun alkupuolella edellisessä kokouksessa päätetyllä tavalla.

Kosteikkosuunnitelmien toteuttamista edistetään seuraavasti:

  • Kalamäen kosteikolle haetaan vesilain mukainen lupa aluehallintovirastolta; sitä ennen pyritään saamaan sopimukset maanomistajien kanssa.
  • muut kohteet voidaan toteuttaa ilman viranomaislupaa, jos maanomistajien kanssa saadaan aikaan sopimukset. Hankkeiden toteuttamisjärjestys määritellään ja laaditaan sopimuskaavake.  Sopimuksista ryhtyvät neuvottelemaan ensisijaisesti jakokunnan edustajat.
  • Toteutusmahdollisuudet riippuvat sopimusten lisäksi rahoitusmahdollisuuksista. Huomattava osa toimenpiteistä voidaan tehdä talkootyönä.

Hoitokalastukseen varaudutaan niin, että kevättulvan alkaessa on valmius pyytää mahdollisesti vaeltavaa särkikantaa. Selvitetään mahdollisuuksia tehokkaiden välineiden (esim. paunetti) käyttöön kesällä.

Opinnäytetyötä valvotaan ja ohjataan yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti. Työssä tutkitaan myös kunnostuksen vaikutuksia, mikäli toimenpiteitä saadaan toteutetuksi.

Vesien laatua seurataan samaan tapaan kuin kuluneena kesänä mutta tarkoituksenmukaisella tavalla kevennettynä.

Vuoden 2012 toiminta kootaan yhtenäiseksi suunnitelma-asiakirjaksi seuraavaan kokoukseen mennessä. Suunnitelman pohjalta valmistellaan yhteistoimintasopimuksen jatkamista Kiimingin kunnan ja ELY-keskuksen kanssa.

7.    Joulutervehdykset yhteistyökumppaneille

Hallitus päätti, että yhteistyökumppaneille lähetetään joulutervehdykset.

8.    Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään torstaina 26.1.2012. Kokousasioina ovat ainakin tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja vuosikokouksen koolle kutsuminen.

9.    Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

Vakuudeksi

Eero Laine                                              Birger Ylisaukko-oja

puheenjohtaja                                       sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Ismo Uuskoski

pöytäkirjantarkastaja

Liite:             Sopimus apurahan myöntämisestä tekn. kand. Kaisa Savolaiselle

Posted on 22 joulukuun, 2011, in Hallituksen kokoukset, Uncategorized. Bookmark the permalink. Jätä kommentti.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: