Monthly Archives: kesäkuu 2014

ELY-keskus kartoitti Jäälinjärven syvyyden

Pohjois-Pohjanmana ELY-keskus mittasi Jäälinjärven pohjan syvyyden 26. kesäkuuta. Uusilla työkaluilla toimenpide oli erittäin nopea. Tulosten käsittely ja julkaiseminen sen sijaan kestänevät pitkään. Syvyyskäyritys tulee Maanmittauslaitoksen karttapaikkaan arviolta puolentoista – kahden vuoden kuluttua. Julkaisemisen jälkeen syvyyskartta on kansalaisten vapaasti käytettävissä.

Heikkisentien viemärin rakentamiseen valmistaudutaan

Heikkisentien viemäröintiä koskeva asukastilaisuus pidettiin Jäälinmajalla 24. kesäkuuta. Paikalla oli 35  henkilöä. Keskustelu kävi erittäin myönteisessä ilmapiirissä. Oulun Veden edustaja arvioi liittyjämäärän niin suureksi, että hanketta voidaan ryhtyä toteuttamaan. Runkojohdon urakkakilpailu on käyty, ja kustannus asettuu sellaiselle tasolle, ettei Oulun Vesi peri erillisiä rakentamismaksuja vaan ainoastaan normaalin hinnaston mukaisen liittymismaksun. Rakentamiseen on tarkoitus ryhtyä elokuun alussa, ja runkojohdon on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Taloliittymät ja kiinteistöpumppaamot kuuluvat kiinteistöjen vastuulle. Asukaskokouksessa pidettiin tärkeänä sellaista toteutusmallia, jossa liittymät ja pumppaamot kilpailutettaisiin yhtenä kokonaisuutena ja liittymä toimitettaisiin kiinteistöille avaimet käteen -periaatteella. Oulun Veden ja Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen yhteistyöryhmä etsii tähän parhaan ratkaisun.

Viemärihankkeen yhteydessä on mahdollista varautua valokuitulaajakaistan hankintaan asentamalla kaapelin suojaputki kaivantoon. Suojaputken kustannus olisi hyvin pieni, kun kaivanto tehdään viemäriä varten. Ajatus Jäälin laajakaistaverkosta on virinnyt Jäälin suuralueen yhteistyöryhmässä. Asukaskokouksessa asiaa esitteli OLKAn (Verkko-osuuskunta Oulunseudun laajakaista) edustaja. Lisätietoa OLKAsta on saatavissa osoitteesta http://www.olka.fi.

 

Hallituksen kokous 4/2014

Aika: 24.6.2014 klo 16.00

Paikka: Jäälinmaja

Osallistujat Eero Laine, puheenjohtaja
Ismo Uuskoski, varapuheenjohtaja
Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri
Otto Moilanen, jäsen
Juha Lumila, 1. varajäsen Read the rest of this entry

ELY:n ympäristönhoitoryhmä tutustui vesienhoitorakenteisiin

ELY-keskuksen ympäristönhoitoryhmä tutustui vetäjänsä Anne Laineen johdolla yhdistyksen vesienhoitorakenteisiin yhdeksän hengen vahvuudella. Jäälinmajalla pidetyn esittelyn jälkeen tutustuttiin hiljattain käyttöön otettuun Korteojan kosteikkoon ja sen jälkeen Kokko-ojan haaran järjestelyihin. Yhdistys sai vierailta tunnustusta hyvästä työstä.ELYn ympäristönhoitoryhmä tutustutmiskäynnillä

Yhdistys osallistui valtakunnallisille vesistökunnostuspäiville

Iisalmessa järjestetyille vesistökunnostuspäiville osallistui jälleen toistasataa kunnostuksen asiantuntijaa tai aiheesta kiinnostunutta. Kotimaisia puheenvuoroja käyttivät kahden ministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen edustajien lisäksi paikalliset toimijat. Erityisen ansiokas puheenvuoro kuultiin omalla alueellamme toimivasta VYYHTI-hankkeesta (”Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan”). Teemaryhmissä käsiteltiin mm. valuma-alueen kunnostusta ja hoitokalastusta.

Esittelyt ja puheenvuorot hoitokalastuksesta olivat yhdistyksen kannalta erityisen arvokkaita. Moninaiset keskustelut asiantuntijoiden ja muiden toimijoiden kanssa niin tutustumiskäynneillä kuin illallistilaisuudessa laajensivat omia näkemyksiä.

Onnistuneen toiminnan edellytyksenä nähtiin ja painotettiin yleisesti eri toimijoiden yhteistyötä, ja tässä mielessä yhdistyksemme toiminta on tämän linjan mukaista. Kiimingin- Jäälin vesienhoitoyhdistys oli ainoa pieni toimija osanottajien joukossa. Yleisesti tavoitteeksi asetettiin joukon laajentaminen pienten toimijoiden suuntaan. Esitysten materiaalit löytyvät osoitteesta  http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto/Mika_verkosto/Vuosiseminaarit . Sieltä löytyy myös yhdistyksen viimevuotinen puheenvuoro (Omatoimisen vesistökunnostuksen toimintamalli).

Heikkisentien viemäröinnistä asukastilaisuus 24. kesäkuuta

Oulun Vesi jatkaa Heikkisentien viemäröintihanketta, vaikka aikataulu on hieman viivästynyt. Viemärin linjausta on tutkittu maastossa asukkaiden kanssa ja suunnitelmaa tarkennettu muun muassa tältä pohjalta. Urakkatarjouspyynnöt ovat juuri lähdössä, ja tarjoukset on määrä antaa 20. kesäkuuta mennessä. Töiden alkaminen kesälomakauden jälkeen on edelleen mahdollista siten kuin vuoden alussa arvioitiin. Kustannukset ovat selvillä urakkatarjousten jälkeen.

Samassa yhteydessä tutkitaan erillisenä hankkeena, voidaanko viemärikaivantoon asentaa samalla kertaa valokaapeli mahdollista tulevaa laajakaistaliittymää varten. Omatoimisesta laajakaistan toteuttamisesta saa lisätietoa osoitteesta http://www.olka.fi. Asiasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua osoitteeseen www2.olka.fi/kiinnostuneet.

Heikkisentien alueen asukkaille järjestetään toinen keskustelutilaisuus Jäälinmajalla 24.6. klo 18. Samalla voidaan keskustella myös laajakaistakysymyksestä.

Erinomainen kutusärkisaalis

Jäälinojan niskalta pyydettiin kutusärkiä rysällä entiseen tapaan mutta aikaisempaa paremmmilla välineillä. Saalis oli erinomainen: 450 kiloa nousevia, suurikokoisia kutusärkiä. Särjen nousu kesti noin viikon.

Särkikalojen vähentämisen tavoitteena on oikaista Jäälinjärven vinoutunutta kalakantaa ja parantaa muutenkin Jäälinjärven tilaa. Särkikaloille on ominaista järven pohjan pöyhintä, jolloin sinne laskeutuneet ravinteet palautuvat järven vesikiertoon ja aiheuttavat rehevöitymistä. Aiemmin kahtena vuonna särkiä nuotanneet ammattikalastajat oivalsivat, että Jäälinjärvessä on merestä nouseva kutusärkikanta. Tällä perusteella särjen pyynti on kohdistettu keväällä Jäälinojan niskalle. Kesällä pyyntiä jatketaan kahdella rysällä eri puolilla järveä.

Kalakannan rakenne selvitetään kesällä virallisella koekalastuksella. Vastaava tutkimus on tehty aiemmin vuosina 2005 ja 2011.

 

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: