Monthly Archives: tammikuu 2016

Hallituksen kokous 1/2016

Yhdistyksen hallitus piti vuoden ensimmäisen kokouksen 21.1.2016 Jäälinmajalla. Kokouksen keskeiset asiat olivat lietteenpoistojärjestelmän rakentaminen Kokko-oan haaraan sekä vuosikokousasiat, joihin kuuluvat mm. toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2016 toiminnan suunnittelu. Pöytäkirjan ja mainitut asiat voit lukea täältä: Pöytäkirja 1/2016; Toimintakertomus ja tilipäätös 2015; Toimintasuunnitelma 2016 .

Videokin pyörii K-Supermarketin esittelypisteellä

Vesienhoitoyhdistyksen esittelypiste K-Supermarketissa täydentyi, kun yhdistyksen esittelyvideo saatiin pyörimään. Viiden minuutin mittainen video pyörii non-stoppina liikkeen ollessa auki. Esittelypiste sijaitsee erittäin näkyvällä paikalla heti sisääntulon yhteydessä. Pisteellä on jaossa mm. esitteitä. Ilmoitustaululla on vaihtuvaa, kulloinkin ajankohtaista tietoa. Kaupan esittelypiste 050116 pk

Talkoopanos pieneni – silti mittava

Jäälin vesien hoitoon käytettiin 1130 tuntia talkootyötä vuonna 2015. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä väheni lähes 600:lla tunnilla, mutta vuosi 2014 olikin poikkeuksellinen; silloin muun muassa tuotettiin Vesienhoidon käsikirja. Vuonna 2015 talkoisiin osallistui 19 henkilöä.

Päättyneenä vuonna suurin talkoopanos, lähes 500 tuntia,  kohdistui Kalamäen kosteikon rakentamiseen. Muita suoraan vesistöön kohdistuvia toimia olivat hoitokalastus ja rakenteiden  hoito ja kunnossapito. Näihin käytetiin yhteensä lähes 200 tuntia. Viestinnän talkoopanos oli suuri siksi, että tuotettiin yhdistyksen toimintaa esittelevä video ja uusittiin yhdistyksen yleisesite. Myös vierailuja oli useita. Hallinnon talkoopanoksesta puolet muodostuu kokouksista ja toinen puoli mm. asiakirjojen laadinnasta, rahoituksen hankinnasta, viranomaisyhteydenpidosta sekä monenlaisista ”junailuista” ja valmisteluista.

Talkoiden jakautuminen eri osatehtäviin käy ilmi oheisesta graafista Talkoot 2015

%d bloggaajaa tykkää tästä: