Monthly Archives: maaliskuu 2013

Yhdistys esittäytyy Oulun Päivillä

Yhdistys tarjoaa kaikille oululaisille mahdollisuuden tutustua Jäälin vesien kunnostukseen osana Oulun Päivien ohjelmaa. Jäälinjärveen asennetaan kesän alussa paunetti (päältä avoin isorysä), joka käydään kokemassa yhdessä vieraiden kanssa. Sen jälkeen esitellään yhdistyksen toimintaa yleisesti. Lopuksi kiinnostuneet voivat tutustua Kokko-ojan haarassa toteutettuihin vesienhoitorakenteisiin. Ajankohta on maanantai 17.6.2013 klo 18. Kokoontumispaikka on Jäälinmajan ranta osoitteessa Rantakuja 10, Jääli.

Vuosikokouksen päätöksiä

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.3.2013 Jäälinmajalla. Läsnä oli 17 henkilöä, joista kaksi edusti yhteisöjäseniä, kymmenen oli yhdistyksen jäseniä ja viisi muuta asiasta kiinnostunutta henkilöä, jotka eivät vielä olleet jäseniä. Yhdistyksen jäsenmaksut päätettiin pysyttää ennallaan:

 • henkilöjäsen  20 eur/vuosi
 • yhteisöjäsen  60 eur/vuosi

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Eero Laine ja jäseniksi

 • Tapani Siira
 • Esko Pyky
 • Birger Ylisaukko-oja
 • Ismo Uuskoski
 • Kari Kainua

sekä varajäseniksi numerojärjestyksessä

 1.  Juha Lumila
 2. Jari Laru
 3. Otto Moilanen
 4. Paavo Vehkomäki
 5. Markku Vuolteenaho

Kokouksen pöytäkirjan löydät täältä: Pöytäkirja 250313

Kokouksessa esiteltiin yhdistyksen toimintaa laajasti. Esittelyaineiston löydät täältä: Esittely vuosikokouksessa

Kokous kiitti erityisesti K-Supermarket Jäälin kauppiasta Mika Härköstä yhdistyksen toiminnan vahvasta tukemisesta.

Yhdistys esittäytyi Jäälin Supermarketissa

Yhdistys pääsi osalliseksi K-Supermarket Jäälin synttäriviikosta esittäytymällä liikkeen tiloissa maailman vesipäivänänä 22.3.  Asiakkaiden kanssa rupateltiin esittelyaineiston pohjalta ja slideshown pyöriessä kauppiaan tarjoaman kahvittelun kera  klo 10 – 18 . Vaikka useimmat ovat ymmärrettävästi kiireisiä, paljon hyviä keskusteluja syntyi ja myös uusia jäseniä ilmoittautui.

K-Supermarket Jääli on valinnut Jäälin vesien kunnostuksen pääsponsorointikohteekseen vuonna 2013. Myynnissä on mm. Jäälinjärvi-kassi, josta perittävä pieni lisähinta tulee yhdistyksen hyväksi.

Muisteluksia entisajan vesistötöistä Jäälissä

Teknikko Olli Kuokkanen muistelee vuonna 1985 painetussa kirjassaan Peukaloisenlammen kuivatusta Jäälissä vuonna 1950. Kuokkanen oli siirtolainen, joka kiersi ympäri Suomen erilaisilla kuivatus- ja voimalaitostyömailla. Jääliin hän ihastui niin, että asettui tänne myös joksikin aikaa asumaan. Kohta Peukaloisen kuivatuksen jälkeen Kuokkanen kuitenkin pääsi Oulun teknilliseen kouluun ja muutti Haukiputaalle. Tässä muutama sivu muisteluksia: Peukaloisen kuivatus

Kutsu vuosikokoukseen 25.3.2013

Yhdistyksen vuosikokous pidetään Jäälinmajalla osoitteessa Rantakuja 10, Jääli, maanantaina 25.3.2013 alkaen kl0 18. Kokouskutsun ja materiaalin löydät näistä linkeistä: Kutsu ; Toimintakertomus; Toimintasuunnitelma

Jäälinjärvi-kassi myynnissä

K-Supermarket Jääli on valinnut Jäälin vesien kunnostuksen pääsponsorointikohteekseen. Tärkeä tukimuoto on Jäälinjärvi-muovikassien myynti. Kasseista saatava pieni lisähinta tavalliseen kassiin verrattuna tulee yhdistyksen hyväksi. Tuki on erittäin tärkeä yhdistyksen toteuttamien hankkeiden omarahoituksen kannalta.

Kalamäen lupahakemus jätettiin

Yhdistys jätti Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen luvan saamiseksi Kalamäen kosteikon rakentamiseen Saariseojaan lähelle Jäälinjärven kaakkoispäätä. Suunnitellut kosteikon vesipinta-ala on 0,8 hehtaaria ja koko kosteikkoala 6,2 hehtaaria. Kosteikkon on suunniteltu monivaikutteiseksi. Vesiensuojelun lisäksi kosteikkoon uskotaan muodostuvan monipuolinen elinympäristö erilaisille eliöille, erityisesti vesilinnuille. Yhdistys on saanut sopimuksilla oikeudet kaikkiin niihin alueisiin, jotka jäävät veden alle. Vettymisvahinkoja aiheutuu muutamille kiinteistöille. Niistäkin pyritään saamaan aikaan sopimukset lähiakoina.

Parhaassa tapauksessa lupapäätös saadaan tulevana kesänä. Mikäli yhdistys saa myös luvan aloittaa työt ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, tärkeimmät rakenteet voidaan tehdä tulevan sulan kauden aikana. Kantavuusongelmien vuoksi kosteikkoalueen puuston poisto ja maanpinnan muotoilu jäänevät seuraavaan talveen. Lupahakemus löytyy täältä  Hakemus  ja  hakemukseen liitetyn suunnitelman tektiosa täältä Lupahakemussuunnitelma . Maveplan Oy:n laatimat tekniset piirustukset ovat sivuston osiossa Vesien hoito -> Suunnitelmat.

Hallituksen kokous 1/2013: vuosikokous pidetään 25.3.

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013

 Aika:             28.2.2013 klo 18.00 Read the rest of this entry

ELY: Kalamäen kosteikolle haettava lupa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus katsoi yhdistyksen lausuntopyyntöön antamassan vastauksessa, että Kalamäen kosteikolle on haettava vesilain mukainen lupa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta. Sen sijaan muut lausuntopyynnössä esitetyt kohteet, Korteojan kosteikko ja pintavalutusalue sekä Kokkojärvenniityn kosteikko voidaan toteuttaa ilman lupaa, mikäli kaikkien maanomistajien kanssa saadaan aikaan sopimukset. ELY-keskuksen lausunnon näet täältä: Lausunto luvan tarpeesta ELY 180213

%d bloggaajaa tykkää tästä: