Blogiarkistot

Vuoden 1967 rakentajateekkareilta tukea yhdistykselle

Rakentajateekkarit vuodelta 1967 viettivät vuosijuhlaansa Oulussa 15. – 16. syyskuuta monipuolisella ohjelmalla. Siihen kuului mm. suuri seminaari yliopiston juhlasalissa. Seminaari oli lähtölaukaus uudelleen alkavalle rakennusalan diplomi-insinöörikoulutukselle, jonka lakkauttamisesta päätettiin vuonna 1996. Alan koulutukseen kuuluu myös vesi- ja ympäristötekniikka.

Juhlijat halusivat ilmaista tukensa Kiimingin – Jäälin vesinhoitoyhdistyksen toiminnalle rahalahjoituksella.  Rakentajateekkarit ovat jo vuonna 2012 tukeneet yhdistystä ja jatkavat näin yhdistyksen kannatusjäseninä.

Yhdistys lausuu parhaat kiitokset lahjoituksen johdosta.

 

Hallituksen kokous 3/2017

Yhdistyksen hallitus piti vuoden kolmannen kokouksen. Pääaiheena olivat bioremediaatiotutkimukseen liittyvät hankinnat ja niiden rahoittaminen. Hallitus kävi läpi myös muut ajankohtaiset asiat ja teki niistä tarpeelliset päätökset. Kokouksen pöytäkirjan voit lukea täältä: VHY hallitus pöytäkirja 3-2017.

Jäsentiedote 1/2016

Kuluvan vuoden toiminnasta kertova jäsentiedote on luettavissa täältä: Jäsentiedote 1-2016. Seuraa yhdistyksen toimintaa aktivoimalla etusivun oikeassa reunassa oleva palvelu kirjoittamalla siihen sähköpostiosoitteesi. Saat sähköpostiisi viestin aina kun sivustolla tapahtuu jotakin.

Hyvää alkutalvea ja joulun odotusta kaikille!

 

 

Hallituksen kokous 4/2016

Kuluvan vuoden neljäs hallituksen kokous pidettiin 21. kesäkuuta. Hallitus mm. totesi uudet rahoituspäätökset ja päätti käynnistää bioremeditaatiohankkeen. Hallitus teki päätöksen myös yhdistyksen viisvuotisjuhlatapahtumasta. Jääliläisten huomio keskitetään Jäälinjärveen 27.8. järjestettävällä näyttävällä ilotulituksella (venetsialaiset). Hanke toteutetaan yhteistyössä K-Supermarket Jäälin kanssa. Hankkeesta pyritään saamaan jääliläisiä yhdistävä tapahtuma. Kustannuksista vastaavat pääasiassa yhteistyökumppanit.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa täältä: Pöytäkirja 4/2016

Bioremeditaatiotutkimuksen rahoitus varmistui

ELY-keskus on tehnyt lopullisen päätöksen bioremeditaatiotutkimuksen rahoittamisesta. Tuen määrä on 55 000 euroa ja enintään 90 prosenttia toteutuneista kustannuksista. Tuen yli menevä osa rahoitetaan pääasiassa talkootyöllä. Tutkimusta varten Kalamäen kosteikolle rakennetaan lautta, jonka varaan istutetaan erilaisia kasveja niin, että juuret ovat vapaasti vedessä. Tutkimuksessa selvitetään kasvien kyky ottaa ravinteita suoraan vedestä ja siten vähentää järveen tulevaa ravinnekuormitusta. Tutkimus on kolmivuotinen. Lauttarakennelma tehdään tänä kesänä ja kokeet pääasiassa ensi kesänä. Raportti valmistuu vuoden 2018 lopulla. Tutkimuksen pitkäkestoisuus antaa myös käsityksen kasvien ja rakenteiden talvehtimisesta.

ELY-keskuksen rahoitus perustuu maa- ja metsätalousministeriön hankkeelle myöntämään erillisrahoitukseen.

ELY-keskus myönsi avustusta Jäälin vesien hoitoon

Yhdistys sai ELY-keskukselta 23 000 euroa avustusta  käytettäväksi Jäälin vesien kunnostuksen varmistamiseen ja ylläpitoon. Avustusta käytetään m. vesienhoitorakenteiden kunnossapitoon, lietteenpoistoon, hoitokalastukseen,vesi- ja kalatutkimuksiin sekä viestintään ja verkottumiseen.  Avustus on enintään 50 prosenttia toteutuneista kustannuksista, joten toinen puoli toiminnasta on rahoitettava muulla tavalla. Talkootöiden osuus on tässä keskeinen. Avustus koskee vuosien 2016 – 2018 toimintaa.

Metsäkeskukselta lisärahoitusta vesienhoitoon

Metsäkeskus on myöntänyt rahoitusta Kokko-ojan haaran pintavalutusjärjestelyn täydentämiseen lietteenpoistojärjestelmällä. Viime kesänä havaittiin, että suuri määrä lietetty pysähtyy uomiin patoja vasten. Virtaavasta vedestä lietteen poistaminen onnistuu huonosti. Sen vuoksi tarvitaan erityisiä rakenteita, jotta liete voidaan ohjata erilliseen suljettavaan altaaseen, josta sen pumppaus on mahdollista. Vastaava järjestely on toteutettu Kalamäen kosteikkoon. Siitä saatavat kokemukset hyödynnetään Kokko-ojan toimenpiteitä suunniteltaessa. Rahoitus on voimassa vuoden 2017 loppuun.

Metsäkeskus on aikaisemmin myöntänyt rahoitusta Kalamäen kosteikon rakentamiseen sekä aiemmin tehtyjen rakenteiden kunnostukseen.

Rantapohja uutisoi käsikirjan

Rantapohja uutisoi Vesienhoidon käsikirjan valmistumisen ja kutsui sitä suururakaksi. Rantapohjan uutisen voit lukea täältä: Rantapohja 021214. Käsikirjan julkistamisen jälkeen (25.11.2014)  yhdistyksen sivuilla on käyty yli 200 kertaa. Käsikirjan latauskerroista ei ole tietoa; käsikirja voidaan ladata myös suoraan käymättä yhdistyksen sivuilla.

Vesienhoidon käsikirja julkaistu

Yhdistyksen EAKR-hankkeena tuottama Vesienhoidon käsikirja on valmistunut. Nettikäsikirja avautuu viereisestä linkistä tai osoitteesta http://www.vesienhoidonkasikirja.fi.

Käsikirjaan on koottu kaikki yhdistyksen tähänastiset kokemukset vesistön kunnostuksesta. Tällaista toimijalähtöistä kuvausta ei ole aikaisemmin tehty, vaikkakin tutkijoiden ja viranomaisten näkökulmasta aihepiiriä on tarkasteltu. Käsikirja on laaja; pdf-versiossa on liitteineen 174 sivua. Dokumentointi on hyvin monipuolista ja seikkaperäistä ja teksti helppolukuista. Liitteinä on esitetty mm. asiakirjamalleja vesistökunnostuksessa tarvittavista sopimuksista, tarjouspyynnöistä ja tilauksista.  Ohjausryhmässä on ollut alan tutkijoita ja viranomaisia. Käsikirjasta uskotaan olevan hyötyä laajalti niille ihmisille, jotka pohtivat vesistön kunnostusta omatoimisesti.

Työ on tehty pääasiassa ”omin voimin”. Käsikirjan sisältöä on todennettu rakentamalla hankkeen yhteydessä Jäälinjärven valuma-alueelle Korteojan ja Kokkojärvenniityn kosteikot. Kaikkiaan yhdistyksellä on toiminnassa seitsemän vesienhoitorakennetta. Suurin suunniteltu hanke, Kalamäen kosteikko, alkaa toteutua talven tullen. Valuma-alueen kunnostusrakenteiden lisäksi yhdistys on harjoittanut Jäälinjärven  hoitokalastusta ja jatkaa sitä.

Lehdistötiedote käsikirjasta on täällä: Lehdistötiedote 251114

EAKR-hankkeen ohjausryhmä piti loppukokouksen

Omatoimisen vesistökunnostuksen toimintamalli -hanke on valmis. Ohjausryhmä hyväksyi lopputuloksena syntyneen Vesienhoidon käsikirjan ja muut tuotokset 20.11. pitämässään loppukokouksessa. Ohjausryhmä piti hanketta erittäin onnistuneena. Käsikirja on asiasisällöltään vaikuttava ja sen tekninen toteutus toimii hyvin. Käsikirjan toimijalähtöinen näkökulma on ainutlaatuinen ja omatoimisten hankkeiden kannalta tärkeä. Hankkeen toteutus on erittäin kustannustehokas.

EAKR-tuen maksatushakemus jätetään lähipäivinä. Tuen saamiselle ei pitäisi olla esteitä, mutta maksatusprosessi kestää aikansa. Tuki tuo helpotusta yhdistyksen kriittiseen kassatilanteeseen.

Vesienhoidon käsikirja julkistetaan lähipäivinä.

%d bloggers like this: