Monthly Archives: marraskuu 2017

Ehdotus vesistökunnostusverkostosta uudelle maakuntahallinnolle

VYYHTI-hankkeen keskeinen tavoite on luoda verkostomalliin perustuva pysyvä toimintatapa omatoimiseen vesistön kunnostukseen. Hankkeessa on päädytty tulokseen, että vesistökunnostusverkoston koordinointitoimi sijoitettaisiin uuteen maakuntahallintoon. Tällainen esittys luovutettiin maakuntajohtaja Pauli Harjulle. Esityksen ovat allekirjoittaneet ns. ydintoimijat, jotka sitoutuvat toimimaan kunnostuksen asiantuntijoina. Allekirjoittajat ovat Luonnovarakeskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun Yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristökeskus, Suomen Metsäkeskus, ProAgria Oulu, Oulun Kalatalouskeskus ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset. Ehdotuksen voit lukea täältä: VYYHTI-verkoston ydintoimijoiden ehdotus 231117 .

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen toimintaa esiteltiin tilaisuudessa hyvänä kunnostusesimerkkinä.

VYYHTI-verkoston ydintoimijat luovuttamassa yhteistä ehdotustaan ja esittelemässä verkoston toimintamallia. Vasemmalta Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju, Vesa Nuolioja ProAgria Oulusta, Raimo Ihme Suomen ympäristökeskuksesta, Riina Rahkila VYYHTI II -hankkeesta, Virpi Alenius Luonnonvarakeskuksesta, Eeva-Liisa Repo Suomen metsäkeskuksesta, Birger Ylisaukko-oja Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistyksestä ja Timo Yrjänä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Jäälin keskuksen hulevedet imeytetään maahan

Jäälin keskuksen asemakaavan muutosluonnoksessa varaudutaan imeyttämään hulevedet maahan. Hulevesiviemäreitä rakennetaan ainoastaan tulvatilanteita varten. Tämä vähentää Jäälinojan kiintoaine- ja ravinnekuormitusta.

Oulun uuden rakennusjärjestyksen valmisteluvaiheessa vuonna 2016 yhdistys nosti esiin vaatimuksen hulevesien imeyttämisestä aina kun se on mahdollista.  Valtuuston hyväksymässä rakennusjärjestyksessä  imeyttäminen onkin pääsääntö. Nyt valmisteltavassa Jäälin keskuksen kaavassa hulevesien imeyttämiseen on suunniteltu useita alueita ja vettä läpäiseviä päällysrakenteita.

Yhdistys jätti Jäälin keskuksen kaavaluonnoksesta mielipiteensä, jossa annetaan tunnustusta hulevesisuunnitelmasta. Lausunnossa tähdennetään, että kaavamääräyksillä tulee varmistaa lopullisten ratkaisujen oikea suunnittelu ja toteutus niin, että tavoite toteutuu käytännössä. Yhdistyksen mielipiteen voit lukea täältä: Jäälin keskuksen kaava mielip 131117.

 

Koululaiset kirjoittivat Rantapohjaan Jäälinjärvi-vierailustaan

Jäälin koulun neljännen luokan oppilaat tekivät Rantapohjaan jutun tutustumisestaan Jäälin vesien hoitoon 12. syyskuuta. Juttu on luettavissa täältä: Rantapohja Jäälin kouluvierailusta 311017 Vierailuun osallistui noin kaksisataa oppilasta ja opettajaa. Yhdistyksen infopisteellä tutustuttiin kaloihin,  käytiin läpi järven ravintoketjua, ihmistoiminnan vaikutusta vesistöön ja häriintyneen ravintoketjun hoitoa sekä pohdittiin järven käyttökelpoisuutta ihmisen kannalta. K-Supermarket Jääli tarjosi vieraille makkaraa ja mehua.

Palaute päivästä on ollut pelkästään myönteistä.  Kiitokseksi oppilaat lähettivät itse tekemänsä vesiaiheisen kortin.

Kiitokseksi vierailustaan Jäälin koululaiset lähettivät itse tekemänsä, päivän aihetta kuvaavan kortin.

%d bloggaajaa tykkää tästä: