Monthly Archives: maaliskuu 2014

Talvityöt onnistuivat yli odotusten

Talvirakentaminen saatiin konetöiden osalta päätökseen 31. maaliskuuta. Viikon ja päivän kuluessa rakennettiin Kokkojärvenniityn ja Korteojan kosteikot, kunnostettiin kaksi putkipatoa ja rakennettiin uudelleen Kokko-ojan haaran syöpynyt pato. Yhtä lukuunottamatta kaikki kohteet sijaitsivat sellaisilla pehmeiköillä, joilla liikkumien sulan kauden aikaan on jokseenkin mahdotonta. Talven heikoista jäätymisolosuhteista huolimatta kaikki suunnitellut kohteet voitiin toteuttaa urakoitsijan hyvän kaluston ja erinomaisen osaamisen ansiosta.

Kolmessa kohteessa on paljon käsityönä tehtävää jälkityötä ja viimeistelyä. Nämä työt on tehtävä ennen kevätsulamista. Talkoopanosta tarvitaan siis edelleen. Jos Sinulla suinkin on mahdollista osallistua, ilmoittaudu Kari Tirille, p. 0400 586 776, sähköp. kari.tiri@gmail.com. Tähänastinen talkooporukka on kuormittunut suhteettomasti, joten harteiden leventäminen tekisi todella hyvää.

Kokko-ojan haaran uusittu pato

Kokko-ojan haaran uusittu pato

 

Kaleva julkaisi näyttävän jutun Jäälin vesienhoidosta

Kalevan kirjoitti 29. maaliskuuta vesienhoitoyhdistyksen kunnostustoiminnasta. Jutun pääpaino on Korteojan kosteikon rakentamisessa, mutta myös muuta toimintaa ja muita kohteita on artikkelissa kuvattu. Jutun löydät täältä: Kaleva 290314.

Talvirakentaminen alkoi

Talvirakentamiskohteille päästiin huonoista jäätymisoloista huolimatta 24.3.2014. Maarakennusliike J Päkkilän karavaani, johon kuului huoltoauton lisäksi lavetilla oleva kaivinkone ja kuorma-auton lavalla kulkeneet kolme suurta kaivuulavaa, rantautui työmaalle aikaisin aamulla. Puoleen päivään mennessä ”Haisunsuonojan” syöpynyt putkipato oli korjattu. Sen jälkeen siirryttiin Kokkojärvenniityn kosteikon rakentamiseen.

Suurin jännityskohde oli koneiden liikkuminen suolla, joka sulan kauden aikaan on hyllyvässä tilassa. Jäädytetyn turvekerroksen paksuus oli vain 30 – 35 senttiä. Mitään kantavuusongelmia ei kuitenkaan ollut ainakaan siirtymisvaiheessa. Itse kaivutyössä lisäkantavuutta hankitaan koneen alla käytettävillä kaivuulavoilla.

Kokkojärvenniityltä siirrytään Korteojalle, minkä jälkeen käsitellään vielä kaksi  kunnostuskohdetta.

 

 

Kalamäen kosteikon rakentamisesta päätös

Yhdistyksen hallitus päätti ryhtyä toteuttamaan Kalamäen kosteikkoa Jäälinjärven kaakkoispäässä. Kohde on yhdistyksen suurin yksittäinen vesienhoitorakenne. Kosteikkoaluetta on kaikkiaan noin kuusi hehtaaria. Alue ulottuu seitsemän kiinteistön alueelle. Hankkeelle on saatu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupa 16.10.2013. Rakentamisen mahdollisti Suomen metsäkeskuksen päätös myöntää hankkeelle rahoitustukea.

Pääosa kosteikkoalueesta sijoittuu Oulun kaupungin omistamalle alueelle, johon yhdistyksellä on sopimukseen perustuva pysyvä käyttöoikeus. Kaupunki on jo poistanut puuston alueelta. Seuraavaksi alueelle tuodaan maan jäätyneenä ollessa maapadon rakentamiseen tarvittavat rakennusmateriaalit: louhosta, soraa, moreenia ja verkouskiviä. Pato rakennetaan tulevana kesänä. Tulevana talvena poistetaan loput kosteikkoalueen puustosta ja muotoillaan kosteikoaluetta. Sitä ennen kosteikkoalueen suunnitelmaa on vielä tarkennettava.

Hallituksen kokous 3/2014

Hallitus vahvisti puhelinkokouksella talvitöiden urkoitsijavalinnan ja päätti ryhtyä toteuttamaan Kalamäen kosteikon. Pöytäkirjan löydät täältä: Hallitus 3-2014

Metsäkeskukselta rahoitustukea Kalamäen kosteikon rakentamiseen

Suomen metsäkeskus on myöntänyt yhdistykselle rahoitusta Saarisenojan vesienhoitorakenteiden toteuttamiseen kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisista metsäluonnon hoidon edistämisvaroista. Pääosa rahoituksesta käytetään Kalamäen kosteikon suunitelman täydentämiseen ja hankkeen toteuttamiseen. Tuen perusteena on metsäojitusten aiheuttaman vesistöhaitan korjaaminen. Yhdistys on vastuussa kosteikon rakentamisesta. Toteutus tulee kilpailuttaa, ja tukea maksetaan jälkikäteen totetuneiden kulujen mukaisesti.

Kalamäen kosteikolle on saatu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupa 16.10.2013. Rahoituspäätöksen mukaan hankkeen tulee olla valmis 31.12.2015.

Kosteikkotyöt alkavat

Korteojan ja Kokkojärvenniityn kosteikkojen urakoitsijaksi on valikoitunut Maanrakennus J Päkkilä Oy. Urakoitsijan kanssa on sovittu, että työt alkavat 24. maaliskuuta. Kokkojärvenniityn yläpäähän rakennetaan pieni kosteikko katkaisemalla aikanaan kaivetty valtaoja ja ohjaamalla vedet pintavalutuksen kautta alemmaksi ojaan. Korteojalla muotoillaan suon pintaa vesilinnuille sopivaksi ja ohjataan Korteojan vesi pintavalutuksen kautta takaisin Korteojaan. Vedenjohtorakenteet ja pato on tehty jo viime vuoden lopulla. Kosteikkoalue ja pintavalutus otetaan käyttöön  kevättulvan jälkeen.

Molemmat kosteikot tulevat pehmeiköille, joiden kantavauus on erittäin huono. Kantavuutta on pyritty parantamaan koneiden kulku-uria jäädyttämällä. Tätä taas on vaikeuttanut lämpimin talvi ainakin viiteenkymmeneen vuoteen. Suon pintaa on saatu jäätymään noin 40 sentin paksuudelta, mutta lämpimät säät ovat osaksi jo ohentaneet jäätynyttä kerrosta. Viikolle 12 ennustetun pakkasjakson odotetaan hieman parantavan tilannetta.

%d bloggaajaa tykkää tästä: