Monthly Archives: toukokuu 2015

Multivisio kertoo yhdistyksen toiminnasta

Yhdistyksen toimintaa kuvaava multivisioesitys on julkaistu Youtubessa osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=O-SCo2ZYXkU&feature=youtu.be . Videon on toimittanut talkootyönä Kari Arontie. Esityksessä on käytetty sekä Arontien että muiden yhdistyksessä toimivien kuvavalikoimaa. Multivisioon pääsee myös älypyhelimella ja tabletilla yhdistyksen julkaisuihin tulevan QR-koodin avulla. Esitys kestää noin viisi minuuttia.

Metsäkeskukselta lisärahoitusta vesienhoitoon

Metsäkeskus on myöntänyt rahoitusta Kokko-ojan haaran pintavalutusjärjestelyn täydentämiseen lietteenpoistojärjestelmällä. Viime kesänä havaittiin, että suuri määrä lietetty pysähtyy uomiin patoja vasten. Virtaavasta vedestä lietteen poistaminen onnistuu huonosti. Sen vuoksi tarvitaan erityisiä rakenteita, jotta liete voidaan ohjata erilliseen suljettavaan altaaseen, josta sen pumppaus on mahdollista. Vastaava järjestely on toteutettu Kalamäen kosteikkoon. Siitä saatavat kokemukset hyödynnetään Kokko-ojan toimenpiteitä suunniteltaessa. Rahoitus on voimassa vuoden 2017 loppuun.

Metsäkeskus on aikaisemmin myöntänyt rahoitusta Kalamäen kosteikon rakentamiseen sekä aiemmin tehtyjen rakenteiden kunnostukseen.

Ilkivaltaa Kalamäessä

Kalamäen kosteikolle pystytettiin esittelytaulu 13. toukokuuta. Jotakin ohikulkijaa taulu on häirinnyt, sillä se oli heitetty juurineen Saarisenojaan sillan alapuolelle. Tämä ei rohkaise kehittämään Kalamäen aluetta jääliläisten virkistyskeitaaksi. Taulun informaation näet tästä. Kalamäen kosteikon taulu.

Kalamäen kosteikon esittelytaulu oli heitetty virtaavaan ojaan.

Rantapohja kertoi koululaisten vierailusta

Rantapohja uutisoi Jäälin koulun kolmasluokkalaisten tutustumisen vesienhoitoon. Juttu löytyy täältä: Rantapohja koululaiset Kalamäessä 210515

Koululaiset tutustuivat Jäälin vesien hoitoon

Jäälin koulun kolmannet luokat, yhteensä yli 80 oppilasta, kävivät tutustumassa lähes valmiiseen Kalamäen kosteikkoon Jäälinjärven kaakkoispäässä. Oppilaille kerrottiin järven ravintoketjusta, raudan kulkeutumisesta maaperästä Jäälinjärveen sekä kosteikon toimintaperiaatteesta. Ranta-asutuksen kuormituksesta muistutettiin jakamalla oppilaille hyvän ranta-asukkaan ohje. Toisessa kohteessa oppilaat tutustuivat hoitokalastukseen. Nähtävillä oli aamun viidenkymmenen kilon särkikalasaalis. Oppilaat saivat tietoa pyydyksistä ja hoitokalastuksen merkityksestä. Myös kalojen anatomiaan tutustuttiin kaloja avaamalla.

Tutustumiskäynti liittyy koulun antamaan ympäristön ja luonnontiedon opetukseen. K-Supermarket Jääli järjesti vieraille tarjoilua.

 

Otto ja saalis 130515 pk

Oppilaat Kalamäessä

Oppilaat Kalamäessä

Hoitokalastus käynnissä

Särkikalojen nousu merestä on nyt kiivaimmillaan. Jäälinjärven luusuasta on saatu rysällä jopa sadan kilon päiväsaalista. Kevään saalis on tähän mennessä runsaat kolmesataa kiloa. Kalat joudutaan toimittamaan Ruskoon, sillä hyötykäyttöä ei kohtuullisella etäisyydellä ole.

Särkikannan pienentämisellä pyritään vaikuttamaan järven ravintoketjuun niin, että petokalat vahvistuisivat; toisin sanoen ahvenet kasvaisivat isommiksi ja muuttuisivat petokaloiksi. Tämän toivotaan lisäävän eläinplanktonia, joka puolestaan käyttää ravintonaan mm. limalevää ja sinilevää. Särkikaloilla on myös taipumus pöyhiä järven pohjaa, jolloin pohjalle laskeutuneet ravinteet palaavat uudelleen kiertoon rehevöittämään järveä.

Rysä Jäälinjärven luusuassa

Rysä Jäälinjärven luusuassa

Rysää tyhjennetään

Rysää tyhjennetään

Saalis 12. toukokuuta: 70 kg.

Saalis 12. toukokuuta: 70 kg.

 

Keskimääräinen tulva hiipuu

Kuluvan kevään tulva oli keskimääräinen. Suurin tulovirtaama Jäälinjärveen oli n. 3,3 kuutiometriä sekunnissa. Siitä Saarisenojasta tuli 2,5 kuutiometriä sekunnissa. Tulvan alusta lukien Jäälinjärveen on tullut vettä noin 5 milj. kuutiota. Kun järven tilavuus on noin 2,5 milj. kuutiota, järven vesi on tulvan aikana vaihtunut keskimäärin kahteen kertaan. Tällä hetkellä tulovirtaama on noin yksi kuutiometri sekunnissa ja laskee melko nopeasti. Kesällä tulovirtaama pienenee muutamaan prosenttiin tulvahuipusta, ja veden vaihtuminen on hidasta.

Kalamäen kosteikolla tulva syövytti yhtä ohjauspengertä, jonka alle oli jäänyt jäätä. Penger on nyt korjattu ja ympäristöä muutenkin hieman siistitty. Pohjapadon muotoilu ja kiviverhous sekä kohteen muu viimeistely tehdään kesällä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: