Category Archives: Uncategorized

Hyvää Joulua!

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen kymmenes toimintavuosi on ollut aktiivinen. Paljon panosta on pantu juhlatapahtumaan ja kouluyhteistyöhön. Jäälinjärven veden laatu on pysynyt hyvänä tai vähintääkin kohtalaisena eikä levähaittoja ole esiintynyt. Rautaongelmaan päästään nyt paneutumaan yheistyössä Oulun yliopiston kanssa, kun rahoitus järjestyi. Päättyvästä vuodesta kerrotaan tarkemmin vuoden vaihteessa julkaistavassa jäsentiedotteessa.

Yhdistys toivottaa jäsenilleen ja muille seuraajilleen hyvää ja rauhallista joulua.

MetsäSanoma kertoi suosimulaattorista

MetsäSanoma julkaisi lajaan jutun Jäälinjärven valuma-alueella toteutetusta suosimulaattorista, jonka ovat kehittäneet Itä-Suomen yliopisto ja Luonnonvarakeskus. Simulaattorilla voidaan laskea metsikkökuvioittain, missä kunnostusojitus on taloudellisesti kannattavaa ja missä ei. Simulaattorilla saadaan selville, mikä ojien syvyys on puuston kasvun kannalta sopiva. Hankkeen ovat rahoittaneet Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys, MTK ry, Suomen Metsäsäätiö, sekä Pohjois-Suomen Metsänhoitoyhdistykset ry. Vesienhoitoyhdistyksen tavoitteena on välttää tarpeettomat ja tarpeettoman syvät ojitukset Jäälinjärven valuma-alueella. Syvien ojien seurauksena Jäälinjärveen kulkeutuu massiivinen määrä rauta siksi, että valuma-alueella sijaitsee rikkipitoisia mustaliuskevyöhykkeitä.

Suosimulaattorista pidetään tiedotustilaisuus Huttukylän nuorisoseuran talolla 27.1.2022 klo 18.

MetsäSanoma on mm. Oulu-Kiimingin Metsänhoitoyhdistyksen jäsenlehti. Jutun voit lukea täältä:

Kummiluokka vietti pikkujoulupäivää Kalamäessä

Vesienhoitoyhdisdyksen kummiluokka Jäälin koululta piti pikkujoulupäivän Kalamäessä neljänkymmenen oppilaan joukolla. Opettajat olivat sijoittaneet maastoon rastiradan, jota käytiin läpi viidessä ryhmässä. Yksi rasti oli evästelyrasti. Vesienhoitoyhdistys järjesti kaksi nuotiota ja tarjosi mehua ja pipareita. Muut eväät olivat koululta ja kotoa.

Joka toisella Pohjois-Pohjanmaan havaintopaikalla sinilevää; Jäälinjärvellä ei sinilevähaittaa vuoden 2015 jälkeen

Pohjois-Pohjanmaalla oli kuluneena kesänä 24 säännöllisesti seurattavaa sinilevän havaintopaikkaa. Sinilevää esiintyi eniten Perämeren rannikkoalueilla mutta aiemmasta poiketen myös ulkomerellä. Oulun järvillä sinilevää esiintyi Lämsänjärvessä ja Pyykösjärvessä, missä haitta kesti 4 -5 viikkoa. Yleisesti levätilanne oli kuitenkin tavanomaista helpompi. Vakioseurannan ulkopuolelta ELY-keskukseen tuli eniten haittailmoituksia Koillismaalta.

Jäälinjärvi on kuulunut vakioseurantaan vuodesta 1998 lähtien. Sinilevää ei Jäälinjärvestä tänäkään vuonna havaittu. Viimeksi sinilevähaittaa on raportoitu vuonna 2015 (Oulun kaupungin tieto). Yksittäisiä pieniä hippuja on havaittu satunnaisesti myös viime vuosina.

Hallitus oli tyytyväinen juhlavuoteensa

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen hallitus pitin juhlavuoden neljännen kokouksensa. Jäälinjärven tulovesivolyymi on ollut melko suuri, minkä vuoksi rautaa on kulkeutunut paljon ja vesi on ollut melko tummaa. Sinilevä- ja limalevähaittaa ei tänäkään kesänä ole ollut. Järvialtaan vaikutus on tämän kesän analyysien mukaan ollut melko hyvä. Uuden, vielä raportoimattoman kalastustukimuksen mukaan järvessä on melko hyvin isoja ahvenia, mutta pieniä särkiä ja ahvenia on huolestuttavan paljon. Suuria haukia pitäisi pyytää pois.

Yhdistyksen juhlatapahtuma onnistui hallituksen mukaan yli odotusten. Myös juhlakirja on saanut hyvän vastaanoton. Myönteistä julkisuutta on tullut paljon. Yhdistys on saanut myös rahalahjoituksia kolmelta yhteisöltä tai yritykseltä ja seitsemältätoista yksityishenkilöltä joko lahjoituksena tai uutena jäsenyytenä.

Yhdistys käsitteli vesienhoitorakenteiden kunnostusta ja hoitoa ja päätti kutsua koolle Koiteli-reitin yhteistyökummapit sopimaan reitin ylläpidon vastuunjaosta.

Kokouksen pöytäkirjan voit lukea täältä:

Banderolli kutsuu kyläjuhlaan

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen ensimmäistä vuosikymmentä juhlistetaan Kalamäessä Suomen luonnon päivänä 28.8.2021 alkaen klo 16. Samalla otetaan virallisesti käyttöön myös Koiteli-reitti. Tapahtuma on kaikille avoin. Ennakkotieto tapahtumasta on tarjolla K-Supermarketin viereen viritetyllä banderollilla. Samana päivänä Jäälissä juostaan myös Suomen nopein maraton.

Suomen Vesistöpaneeli painottaa valuma-aluekuormituksen pienentämistä

Viime vuonna perustettu Suomen Vesistösäätiö keskittyy Suomen sisävesien tilan parantamiseen. Säätiö on koonnut vesialan asiantuntijoista koostuvan vesistöpaneelin, jonka tarkoituksena on koota ja välittää tietoa päätöksentekijöiden tueksi. Paneeliin kuuluu 44 hyvin eritaustaista vesiasiantuntijaa. Birger Ylisaukko-oja on paneelin jäsen. Paneeli kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Kokousten välillä panelistien näkemyksiä ajankohtaisiin kysymyksiin kartoitetaan mm. kyselyillä.  Paneeli piti ensimmäisen kokouksensa 19. maaliskuuta erinomaisesti järjestettynä etäkokouksena. Jo ennakkokyselyssä tärkeimmiksi teemoiksi olivat nousseet mm. valuma-aluekuormitukseen vaikuttaminen ja maankäyttöön liittyvät kysymykset metsätalous mukaan lukien. Näistä käytiin syventävää keskustelua pienissä ryhmissä. Toisena teemana olivat parhaillaan lausuttavana olevat, EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämät vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022-2027. Näistä paneeli antaa lausunnon ympäristöministeriölle 14. toukokuuta mennessä.

Hyvää joulua!

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen vuosi on ollut jälleen toimelias. Luonnonoloiltaan erikoisesta vuodesta huolimatta Jäälinjärven veden laatu on pysynyt hyvänä tai vähintääkin kohtalaisena eikä levähaittoja ole esiintynyt. Päättyvästä vuodesta kerrotaan tarkemmin vuoden vaihteessa julkaistavassa jäsentiedotteessa.

Yhdistys toivottaa jäsenilleen ja muille seuraajilleen hyvää ja rauhallista joulua.

 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy

Koulukkaat kalaretkellä

Jäälin koulun 3. ja 4. luokkien oppilaat tutustuivat kaloihin Jäälinmajalla. Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys näytti mm. kalojen perkausta ja esitteli kalan anatomiaa. Myös järven kunnostus ja Koiteli-reitti olivat esillä. Markku Vuolteenaho raportoi päivästä näin:

”Monikymmenpäinen, iloinen Jäälin koulun oppilaiden joukko opettajineen vietti kalapäivää Jäälin majan rannassa aamupäivällä perjantaina 18. syyskuuta tuulisessa syyssäässä. Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen talkoolaiset esittelivät kalastusta, kalan käsittelyä ja anatomiaa sekä Jäälin vesienhoitotyötä. Oppilaita kiinnosti erityisesti kalan perkaus, käsittely ja rakenteen esittely. Koiteli-reitin rakentaminen sekä sen tarjoamat mahdollisuudet olivat esillä toisessa pisteessä. Oppilaille tarjottu kalastusmahdollisuus ei tuottanut toivottua saalista, ehkä kiireisen aikataulun vuoksi. Etukäteen pyydettyjä särkiä ja ahvenia oli toki altaassa katseltavina. Makkaranpaisto ja eväiden nauttiminen nuotion tuoksussa kruunasivat kalapäivän.”

Hauki kiinnosti Ismo Karhun käsittelyssä.  Kuvat: Sanna Alalauri

Jääli-tietoa Leijonille

Leijonien I-piirin piirihallituksen vaihtokokous järjestettiin Jäälinmajalla. Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistykseltä oli pyydetty kokoukseen asiantuntijapuheenvuoro Jäälin vesienhoidosta. Puheenvuoro sisälsi myös katsauksen Jääli-Koiteli-reitin toteutustilanteeseen sekä jääliläisten tavoitteen Jäälin brändäämisestä Oulun parhaaksi kaupunginosaksi. Puheenvuoron diat voit katsoa täältä:  Lions -piirihallitus 220820

%d bloggaajaa tykkää tästä: