Monthly Archives: huhtikuu 2013

Kalamäen lupahakemus kuulutettu

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut kuulutuksen Kalamäen kosteikon rakentamista koskevasta yhdistyksen lupahakemuksesta. Hakemuksen johdosta voi jättää muistutuksia ja mielipiteitä 10. toukokuuta saakka kuulutuksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kuulutuksen löydät täältä: Kalamäki AVI-kuulutus 050413

Rantapohja: Vesien kunnostus jatkuu

Rantapohja kirjoitti yhdityksen vuosikokouksesta, missä sääntömääräisten kokousasioiden lisäksi esiteltiin yhdistyksen tähänastista ja tulevaa toimintaa. Rantapohjan jutun löydät täältä: Rantapohja 040413

Jäälin suuralue: Oulun palvelumalli yhteistyön ja kumppanuuden pohjalle

Jäälin suuralueen yhteistyöryhmä on antanut Oulun palvelurakennemallista lausunnon, jossa haetaan toimintamallia Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdisykseltä. Lausunnossa katsotaan, että aktiivisten ihmisten ja yhdistysten osallistumisella joitakin osia lähipalveluista voitaisiin kehittää laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kumppanuussuhteessa kaupunkiin. Tässä vesienhoitoyhdistys on avannut uutta uraa. Omaehtoinen, laajaan yhteistyöhön ja kaupungin tukeen pohjaava vesien kunnostus on edelläkävijä jopa valtakunnan tasolla. Yhteistyöryhmä arvioi, että tällaista toimintamallia voisi laajentaa vesienhoidon lisäksi esimerkiksi ulkoliikuntapaikkojan ajanmukaistamiseen ja verkkopalveluiden tukitoimintaan. Vesienhoidossa yhteistyöryhmä nostaa esiin Jäälinjärven koillisrannan viemäröinnin ja Jäälinojaan valuvien hulevesien käsittelyn. Yhteistyöryhmän lausunnon löydät täältä: Jääli palvelurakennemallista

Lueppa -lehden kirjoitus: Jätevedet pois Jäälin vesistä

Oulun uusi aluelehti Lueppa julkaisi yhdistyksen kirjoituksen, jonka pääviesti oli Jäälinjärven koillisrannan viemäröintiytarve. Kirjoitus sisälsi läpileikkauksen yhdistyksen toiminnasta. Julkaisu jaetaan uuden Oulun jokaiseen kotiin. Kirjoituksen löydät täältä: Lueppa 1-2013

%d bloggaajaa tykkää tästä: