Monthly Archives: elokuu 2012

Vesienhoitorakenteiden teko alkaa

Yhdistyksen hallitus päätti 27.8.2012 pitämässään kokouksessa, että Jäälinjärven yläpuolisen valuma-alueen vesienhoitorakenteiden teko alkaa 17. syyskuuta. Työt alkavat Kokko-ojan haaraan rakennettavista suisteista ja padoista. Puurakenteet tehdään talkootyönä kaivinkoneen avustamana. Kokko-ojan haaran töiden valmistuttua kone siirtyy Saarisenojanniitylle rakennettavalle pintavalutuskentälle. Matkalla asennetaan yksi putkipato.  Kone palaa Jäälinjärven lounaispuolen tieuraa pitkin Jääliin. Paluumatkalla asennetaan yksi putkipato ja kaksi rumpua. Töiden arvioidaan kestävän pari viikkoa.

Ennen töiden alkamista Kokko-ojan haaraan siirretään konekuljetuksena tarvittavat rakennuspuut, noin 120 tukkia. Saarisenojanniitylle kutsutaan koolle raivaustalkoot ja  tehdään tarpeellisia mittaustöitä.

Hallituksen kokous 5/2012

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2012

 Aika:             27.8.2012 klo 18 Read the rest of this entry

Talkoot onnistuivat yli odotusten

Kokko-ojan haaran puurakenteisten suisteiden rakentamista valmisteltiin talkoilla 20. ja 21.8. Ensimmäisenä iltana rakentamiskohde raivattiin kymmenen hengen voimalla ja viidellä raivaus- tai moottorisahalla. Toisena iltana käsiteltiin aiemmin kaadetut puut hirsiksi ja siirrettiin kuljetusvalmiina lanssille. Töihin osallistui jälleen kymmenen henkeä, pääosin muita kuin edellisenä iltana osallistuneita. Työkaluina oli kolme mönkijää ja muutama moottorisaha. Suisteiden paikat on myös vaaittu ja merkitty maastoon. Seuraavaksi järjestestään puiden kuljetus rakentamiskohteelle. Itse rakentamiseen päästäneen parin viikon kuluessa.

Talkoita riittää vielä syksyn mittaan. Saarisenojanniityllä on suuri raivauskohde, ja joitakin kulku-uria on avattava. Myös rakentamisvaiheessa tarvitaan konetyön lisäksi käsitöitä. Uusista työmahdollisuuksista ilmoitetaan jäsenille sähköpostitse.

Yhdistys kiittää talkoolaisia hyvästä osanotosta ja ripeästä ja tuloksellista toiminnasta.

Yhdistys kiirehtii Jäälinjärven koillisrannan viemäröintiä

Jäälinjärven koillispuolella on kuutisenkymmentä kiinteistöä, jotka ovat viemäröinnin ulkopuolella. Näiden kiinteistöjen jätevesitilanne selvitettiin alkukesällä. Selvityksessä ilmeni, että jätevesistä Jäälinjärveen tuleva kuormitus on varsin suuri. Tämä kuormitus olisi poistettavissa kokonaan viemäröinnillä. Tähänastisten selvitysten perusteella viemäröinti olisikin Jäälinjärven tilan kannalta selvästi tärkein yksittäinen toimenpide. Tämän vuoksi yhdistys päätti lähettää Kiimingin Vesi Oy:lle kirjeen, jossa kiirehditään alueen viemäröintiä. Kirje on luettavissa täältä: Kirje Kiimingin Vesi Oylle.

Vesienhoitoyhdistys osallistui Kiiminki-päiville ja voitti Jäälin soudun

Vesienhoitoyhdistys esitteli toimintaansa Kiiminki-päivillä Kiimingin kunnan osastolla.Vesistön eri osista otetut vesinäytteet herättivät kiinostusta ja konkretisoivat, kuinka paljon kiintoainesta Jäälinjärveen kulkeutuu yläpuoliselta valuma-alueelta. Jäälinjärvestä lähtevä vesi on huomattavasti kirkkaampaa kuin siihen tuleva vesi. Jäälinojan vesi tummentuu matkan varrella ennen laskuaan Kalimenjokeen.  Esillä oli yhdistyksen toimintaa kuvaavia tauluja ja suunnitelma Jäälinjärven yläpuolisen valuma-alueen kunnostamisesta. Yhdistys oli samalla materiaalilla läsnä myös Jäälin soudun oheistapahtumassa. Kiinostus yhdistyksen toimintaa kohtaan oli sielläkin suurta. Yhdistyksen tunnettuus alueella alkaa olla hyvä, ja konkreettiset toimet alkavat nyt kiinnostaa alueen asukkaita.

Yhdistyksen joukkue voitti kirkkovenesoudun yhdistyksen puheenjohtajan Eero Laineen komennossa. Voittajajoukkueessa soutivat Tapio Lauri, Heikki Laine, Eeva Starck, Tapio Väisänen, Katarina Väisänen, Vesa Virtanen, Pasi Hilli, Jussi Sarviaho, Kaarlo Nurmiranta, Kalle Kyhälä, Heidi Hallikainen, Atte Suominen ja Jukka Kaukua. Paremmuudesta mitteli seitsemän joukkuetta.

Kiiminki-lehti uutisoi vesistöjen kunnostuksesta

Jokaiseen talouteen jaettu Kiimingin Yrittäjien tiedotuslehti julkaisi näyttävän jutun Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen toiminnasta Kiimingin kunnan osiossa. Lue juttu täältä: Kiiminki-lehti 050812. Samassa osiossa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Marjo Korhonen nosti yhdistyksen esiin omassa laajassa katsauksessaan.

ELY-keskukselle ilmoitus valuma-alueen kunnostustöistä

Yhdistys on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle virallisen ilmoituksen kuluvana vuonna valuma-alueella toteutettavista vesienhoitorakenteista. Yhdistyksen käsityksen mukaan viranomaisen lupaa ei tarvita, kun rakentamisesta on sovittu kaikkien maanomistajien kanssa. Ilmoituksen sisällön näet tästä: Ilmoitus ELY-keskukselle.

%d bloggaajaa tykkää tästä: