Category Archives: Vesien hoito

Kokkohaaran lieteallas pumpattiin

Rautalietettä kertyy Kokkohaaran altaaseen ja pintavalutualueelle runsaasti. Lietealtaan kautta virtaava vesi palautuu Saarisenojaan pintavaluntana altaan ja Saarisenojan välissä olevan tasanteen kautta. Vedenpintaa on lietealtaassa jouduttu jatkuvasti noustamaan, jotta veden poistuminen pintavaluntana toimisi. Näin on käynyt siksi, että pintavalutusalueen kasvillisuuden sekaan on kertynyt useiden kymmenien senttien kerros rautalaskeumaa, joka huonontaa alueen virtausta pintavalutusalueella. Itse altaan tyhjennystä vaikeuttaa lehtikertymä, joka tukkii lietepumpun. Lietteenpoistoon on näin syntynyt useita hankalasti ratkaistavia ongelmia. Kokkohaaran lietteenpoistojärjestelmä sijaitsee pehmeiköllä, mihin ei sulan maan aikana pääse koneilla.

Kaleva nosti Jäälinjärven kunnostuksen omaehtoisen ympäristötyön esimerkiksi

Kalevan toimittaja Pekka Rahko kirjoittaa koko sivun jutussa ihmisten kokemasta ympäristöahdistuksesta. Yhtenä keinona sen lievittämiseen hän suosittaa omaehtoista ympäristötyötä ja toteaa, että Kiimigin – Jäälin vesienhoitoyhdistys on hieno esimerkki omaehtoisesta ympäristötyöstä. Suuri valokuva kalamäestä palkitsemisesta kertovine kuvateksteineen antaa aiheelle näkyvyyttä. Rahko toteaa, että ympäristöongelmista kirjoitetaan paljon mutta vähemmän heistä, jotka toimivat vapaaehtoisesti ympäristön, luonnon ja ilmaston hyväksi. Syytä olisi, hän painottaa. Kalevan jutun voit lukea täältä:

Pro Valkiais- Niilesjärvi ry kuuli Jäälin kokemuksia

Valkiais- ja Niilesjärven hoitoa ja kunnostusta varten on perustettu yhdistys, joka halusi kuulla Jäälin vesienhoitokokemuksista. Näitä kerrottiin yhdistyksen vuosikokouksessa Hiukkavaaratalossa 7. syyskuuta. Paikalla oli runsaat kymmenen erittäin kiinnostunutta osallistujaa.

Valkiais- ja Niilesjärvi ovat aivan toisentyyppisiä järviä kuin Jäälinjärvi siksi, että niiden valuma-alue ja veden vaihtuvuus on erittäin pieni. Jäälinjärvi taas on läpivirtausjärvi. Tarvittavat toimenpiteet ovat sen vuoksi erilaisia. Niilesjärvessä sinilevää esiintyy runsaasti.

Kiiminkijoki ry tutustui Jäälin vesienhoitoon

Kiiminkijoki ry suunnittelee vesienhoitohankkeita omalla tomialueellaan ja tutustui 1. syyskuuta Jäälin vesienhoitoon kymmenen hengen voimin. Ryhmä sai esittelyn Jäälinmajalla ja tutustui sen jälkeen maastossa Kalamäen alueeseen.

Ryhmä ihasteli erityisesti talkootoimintaa ja koululaisten osallistumista samoin kuin yhteistyötä tutkijoiden ja rahoittajien kanssa.

Kaupunkilehti MunOulu julkaisi ison jutun Jäälin juhlasta

MunOulu lähetti toimittajan paikalle, kun Jäälissä juhlittiin Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistyksen kymmentä vuotta ja Jääli – Koiteli-reitin avajaisia. Toimittajan kynästä syntyi monipuolinen, hyvin myönteinen juttu. Voit lukea sen täältä: https://www.munoulu.fi/artikkeli/-/id/jaalin-kylajuhlassa-kiimingin-jaalin-vesienhoitoyhdistys-ry-vietti-kymmenvuotisjuhlaansa-400-hengen-voimin

Jäälin juhla täytti Kalevan Puheenaihe -sivun

Kaleva julkaisi näkyvällä paikalla koko sivun jutun Jäälin juhlatapahtumasta, jonka aiheina ovat vesienhoitoyhdistyksen kymmenen vuotta sekä Jääli – Koiteli vaellusreitin valmistuminen. Kuvakaappaus painetusta lehdestä avutuu alla olevasta linkistä. Verkkoversio on tässä alempana.

Rantapohja täytti aukeaman Jäälin juhlajutulla

Rantapohja kertoo laajassa jutussaan ”Kymmenen vuotta omalle järvelle” Jääliläisten omatoimisuudesta sekä järvikunnostuksen että Koiteli-reitin toteuksen kautta. Lehti haastattelee eri toimijoiden edustajia. Juhlajärjestelyyn osalllistuvat Kiimingin -Jäälin vesienhoitoyhdistyksen lisäksi Jäälin asukasyhdistys, LC Jääli, Jäälin koulu, Jäälin Martat ja Kiimingin seurakunta. Jutun nettiversion teskti on luettavissa täältä:

Jäälin juhlatapahtuma järjestetään Kalamäessä lauantaina 28.8.2021 klo 16. Juhlan aiheina ovat Kiimingin – Jäälin veisenhoitoyhdistys 10 vuotta, Jääli – Koiteli vaellus- ja hiihtoreitin valmistuminen sekä Suomen luonnon päivä. Juhlapaikalle on opastus Kuusamontieltä Hietakujan kautta.

Biopolymeeriä testataan raudan vähentämiseen

Oulun yliopisto on yhdessä Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen ja BioSO4 -nimisen yrityksen kanssa käynnistänyt kokeen, jonka tavoitteena on löytää menetelmä raudan laskeutumisen tehostamiseen. Jäälinjärven tuloveteen sekoitetaan pieni määrä biopolymeeria. Hypoteesi on, että polymeeri muodostaa tiivistymisytimiä, joihin rauta-humushiukkaset kerääntyvät suuremmiksi partikkeleiksi. Yhdistys on aiemmin todennut, että suurimmat partikkelit laskeutuvat lietteenpoistojärjestelmiin, mutta jopa 80 prosenttia raudasta liikkuu sellaisessa muodossa, joka laskeutuu erittäin huonosti. Vaikuttavuutta tutkitaan vesianalyyseillä.

Biopolymeeri on luonnomukainen aine. Se on pääasiassa kitosaania, jota saadaan katkaravun kuorista. Annostelu on noin 10 grammaa vesikuutiota kohti.

Biopolymeeri on 1000 litran IBC-kontissa, mistä se valutetaan Kalamäen tulvapadon yläpuolelle. Sekoittuminen tulvapadolla on tehokasta.

Biopolymeeria tiputetaan tai lirutetaan veteen virtaamatilanteesta riippuen.

Yhdistykseltä 10-vuotisjuhlakirja

Kiimingin -Jäälin vesienhoitoyhdistys on dokumentoinut toimintansa ensimmäiset kymmenen vuotta juhlakirjaan. Kirjassa käydään läpi vesienhoitoon liittyviä kysymyksiä monipuolisesti. Tärkeä sija on yhteistyöllä maanomistajien, asukkaiden, viranomaisten, tutkijoiden, rahoittajien ja eri alojen osaajien kanssa. Kirja linkittää Jäälin vesienhoidon vaellus- ja hiihtoreitin toteuttamiseen Jäälin ja Koitelin välille sekä Jäälin omatoimiseen kehittämiseen asuinalueena. Kirja päättyy sanoihin: ”Jääli on keidas keskellä Oulua”.

Kirja jaetaan yhdistyksen jäsenille ja yhteistyökumppaneille sekä laajalle sidosryhmäjoukolle. Kirja on myös muiden ostettavissa pienellä hinnalla Jäälin juhlatapahtumassa 28.8.2021. Kirja on saatavissa myös yhdistyksen hallituksen jäseniltä.

Kokkohaaran huoltoura kunnostettu

Kokkoharan kosteikolle johtava huoltoura on pehmentynyt niin, että esim. pumppauskaluston kuljettaminen mönkijällä on käynyt vaikeaksi. Reitin pehmeä osa on nyt sorastettu riittävän kantavaksi. Ura toimii Koiteli-reitin osana ja kestää myös maastopyöräilyn.

%d bloggaajaa tykkää tästä: