Monthly Archives: lokakuu 2012

Mikä arvo hyväkuntoisella vesistöllä – yhteistutkimus Kellon ja SYKEn kanssa

Yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Kellon kyläyhdistyksen kanssa tehdään kyselytutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, miten Kellon – Jäälin välisen alueen asukkaat käyttävät läheistä vesistöä, mitä he tietävät käynnistyneistä kunnostushankkeista ja miten he olisivat itse valmiita osallistumaan kunnostukseen. Kysymys on Kalimenjoen vesistön valuma-alueesta kokonaisuutena, johon Jäälinoja ja Jäälinjärvi kuuluvat. Alueella asuu kakkiaan 12 000 ihmistä, pääasiassa Jäälissä, Hönttämäessä ja Kellossa.

Kysymyslomake lähetetään 1700 talouteen marraskuun alussa. Tuloksia on odotettavissa ensi vuoden puolella. Asialle on eduksi, jos kaikki kyselyn saaneet täyttäisivät lomakkeen. Palkintojakin on!

Lue Kalevan uutinen aiheesta täältä: Kaleva 311012. 

Rantapohjan erinomainen juttu aiheesta löytyy täältä: Rantapohja 061112

Vesienhoitorakenteet ”paketissa”

Yhdistyken ensimmäiset vesienhoitorakenteet tehtiin kuluvana syksynä. Rakenteet sijoittuvat laajalle alueella Jäälinjärven yläpuolisella valuma-alueella. Kokko-ojan haaraan rakennettiin kaksi säätö- ja sulkupatoa ja 150 metriä suisteita, joiden tarkoitus on levittää vesi uoman rannalla olevalla ”tulvahyllylle”, mistä vesi palaa hitaasti virraten ja suotautumalla takaisin uomaan. Saarisenojanniityllä toteutettiin mittava pintavalutusjärjestely. Lisäksi rakennettiin kaksi putkipatoa, jotka tasaavat virtaamavaihteluita ja poistavat kiintoainesta.

Toteutus onnistui yli odotusten. Konetyö kesti runsaan viikon. Talkootöitä tehtiin paljon ja tehokkaasti, mistä kiitos kaikille osanottajille. Rankka syystulva syövytti putkipatojen täyttöjä, ja niitä joudutaan korjaamaan tulevana kesänä. Myös viimeistelyä riittää ensi kesällekin.

Katso diasarja rakenteista täältä: Vesienhoitorakenteet 2012

Vesienhoitotoimikunta kokoontui ja tutustui rakenteisiin maastossa

KIIMINGIN – JÄÄLIN VESIENHOITOTOIMIKUNTA, KOKOUS 2/2012

                       

 Aika                    18.10.2012 klo 10

Paikka                Jäälinmaja, Jääli Read the rest of this entry

Hallituksen kokous 6/2012

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2012

 Aika:             18.10.2012 klo 8.30

Paikka:         Jäälinmaja Read the rest of this entry

Pintavalutus toimii erinomaisesti

Saarisenojanniityn pintavalutuskenttä otettiin käyttöön 27. syyskuuta. Saarisenojan vedet johdetaan pintavalutusalueen yläreunaan vaakasuoralla jako-ojalla, mistä vesi valuu kaltevan suoalueen pintaa pitkin kohti Saarisenojan luonnonuomaa. Runsaiden sateiden seurauksena vettä tulee pintavalutuskentälle paljon. Mielenkiintoista on, että virtausta suoalueella ei juuri havaitse. Kentän alareunalla vesi nopeasti kokoontuu yhteen ja Saarisenoja ”alkaa”. Pintavalutuksen kautta kulkenut vesi on väriltään tummaa mutta hyvin puhtaan oloista. Aistinvarainen näkösyvyys on selvästi suurempi kuin ojan alaosalla. Pintavalutusalueena toimivan suon pinta-ala on noin viisi hehtaaria.

Jako-oja levittää veden tasaisesti laajalle suoalueelle

Vesi virtaa hiljalleen kaltevan suon pintaa pitkin. Jako-oja sijaitsee kuvan taustamaastossa

Pintavalutus muuttuu Saarisenojaksi

Puhdistunutta virtavettä…

…uomassaan

Rantapohja: ”Tuhansia talkootunteja…”

Paikallislehti Rantapohja julkaisi kattavan artikkelin vesienhoidosta otsikolla ”Tuhansia talkootunteja Jäälin vesien hyväksi”. Lue Rantapohjan juttu täältä: Rantapohja 041012.  Kyseinen Rantapohjan numero jaettiin kaikkiin Kiimingin kunnan talouksiin. Lisäksi Rantapohjan levikkialuetta ovat useat kunnat Oulun pohjois- ja itäpuolella.

Kaleva kirjoitti kattavasti kunnostuksista

Kaleva julkaisi 3.10.2012 monipuolisen jutun Jäälinojan valuma-alueen kunnostuksista. Lue juttu täältä: Kaleva 031012

%d bloggaajaa tykkää tästä: