Hallituksen kokous 6/2012

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2012

 Aika:             18.10.2012 klo 8.30

Paikka:         Jäälinmaja

Läsnä:          Eero Laine, puheenjohtaja

Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri

Esko Pyky, jäsen

Paavo Vehkomäki, 1. varajäsen

Juha Lumila 2. varajäsen

Ismo Uuskoski, 3. varajäsen

Lisäksi paikalla olivat Kari Tiri ja Kaisa Savolainen

Poissa:         Tapani Siira, varapuheenjohtaja

Tuomo Ekdahl, 4. varajäsen

Jari Laru, jäsen

 

1.    Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

2.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.    Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ismo Uuskoski. Aiemmin sovitun käytännön mukaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri.

4.    Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä työjärjestys.

5.    Tilannekatsaus

Vesienhoitorakenteiden toteutustilanne

Kuluvalle vuodelle suunnitellut työt on toteutettu. Kokko-ojan haaraan on rakennettu kaksi säätö- ja sulkupatoa sekä noin 150 metriä suisteita, joiden tarkoituksena on levittää vesi uoman rannalla olevalla ”tulvahyllylle”, mistä vesi palaa hitaasti virraten ja suotautumalla takaisin uomaan. Säätö- ja sulkupadot on – toisin kuin Maveplanin suunnitelmassa – varustettu avattavilla ja säädettävillä virtausaukoilla.

Saarisenojanniitylle on rakennettu pintavalutusjärjestelmä. Siihen kuuluu laskeutus- ja lintuvesiallas sekä jako-oja, jolla vesi levitetään pintavalutusalueena toimivan suon yläreunaan. Lisäksi metsäojastoon on rakennettu kaksi putkipatoa.

Rakennustyö toteutui runsaan viikon aikana (19. – 28.9.) lukuun ottamatta käsityönä tehtävää viimeistelyä. Kustannukset alittuivat huomattavasti arvioidusta. Putkipatojen tulvaputkien täytöt ovat syöpyneet suuren syystulvan seurauksena, ja niitä joudutaan korjaamaan myöhemmin.

Diasarja rakenteista on liitteenä 1.

Hoitokalastus

Kalastusammattilaiset nuottasivat särkikaloja 27. – 28.9. Saaliiksi saatiin 600 kiloa särkiä ja pieniä lahnoja. Särjet olivat selvästi suurempia kuin edellisen vuonna. Yksi nuotanveto epäonnistui nuotan tarttuessa merkitsemättömään lämmönkeräysputkeen.

Rahatilanne

Käsiteltiin Klema Oy:n laskutuksen perusteena olevat työmäärät ja kuluerät ja päätettiin hyväksyä niihin perustuva lasku. Todettiin, että yhdistys suoriutuu kuluvan vuoden menoistaan hyvin, ja rakennustöiden suunniteltua pienempien kustannusten vuoksi rahaa siirtyy jonkin verran käytettäväksi vesienhoitoon vuonna 2013.

Diplomityön tilanne

Kaisa Savolainen esitteli työn tähänastisia tuloksia (diasarja liitteenä 2). Pääpaino tähänastisessa työssä on ollut kuormitustarkastelussa. Kaikki kuormituslähteet on käyty läpi, mutta joidenkin osalta laskentatulos vielä puuttuu. Luonnonhuuhtouman osuus Jäälinjärven ja Jäälinojan ravinnekuormituksesta on joka tapauksessa suuri, mutta ihmistoiminnan vaikutus mm. jätevesien ja kunnostusojitusten muodossa nousee merkittäväksi. Huomio kiintyy erityisesti jätevesiin, sillä ao. kuormitus olisi poistettavissa kokonaan viemäröinnillä. Jäälinojan kuormituksessa maatalouden osuus on Jäälinjärven kuormituksesta poiketen huomattava.

Vuoden 2012 kiintoainetarkastelu on vielä kesken siksi, että Jäälinjärven haihduntatiedot puuttuvat. Alustavasti näyttää, että kiintoaineskertymä kesältä 2012 on selvästi suurempi kuin kesällä 2011.

Yhteenvetona todettiin, että ravinnekuorma ja –pitoisuus ei ole Jäälinjärvessä erityisen korkea, mutta sillä lienee merkitystä limaleväongelman kannalta. Yhdistyksen toteuttamien vesienhoitorakenteiden odotetaan vähentävän erityisesti Jäälinjärven kiintoainekuormitusta.

Hulevesikysymyksen selvittäminen on edelleen ongelmallinen, joskin kirjallisuudesta on löytynyt joitakin tietyin varauksin soveltamiskelpoisia laskentaparametreja.

Jäälinjärven allaskokeen tuloksia käytiin läpi yleispiirteittäin. Planktonanalyysit ovat vasta työstettävänä, joten päätelmät ovat vielä ennenaikaisia. Tulokset eivät kuitenkaan ole miltään osin selkeitä, mikä vaikeuttaa johtopäätösten tekoa.

Kaisa Savolaisen esitys on liitteenä 2.

Jäälinjärvi-kysymykseen paneudutaan perusteellisemmin 13. marraskuuta järjestettävässä tutkijaseminaarissa. Seminaarissa arvioidaan myös järven mahdollisia kunnostusmenetelmiä.

Hallitus hyväksyi planktonnäytteiden tutkimista koskevan työsopimuksen yhdistyksen ja tutkija Anja Lehtovaaran kesken.

6.    Arvottamistutkimukseen osallistuminen

Suomen ympäristökeskus ja Kellon kyläyhdistys ovat valmistelleet vesistökunnostuksia koskevaa arvottamistutkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää maksuhalukkuusmenetelmän kautta alueen asukkaiden näkemyksiä kunnostuksen arvosta. Tutkimus koskee koko Kalimenjoen valuma-aluetta, johon myös yhdistyksen toimialue kuuluu. Kiimingin –Jäälin vesienhoitoyhdistys on osallistunut hankkeen valmisteluun hallituksen edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti.  Varsinaisten tutkimustulosten lisäksi tutkimus nähdään viestintäprojektina.

Yhdistys päätti osallistua kyselyaineiston painatuskustannuksiin 1000 eurolla. Muita kustannuksia tutkimuksesta ei tule.

7.    Toiminnan rahoitus 2013

Todettiin, että Uuden Oulun budjettiin on esitetty 30 000 euron määräraha vesienhoitotöiden jatkamiseen yhdistyksen toimialueella. Yhdistys päätti hakea ELY-keskuksen kautta jaettavaa EAKR-rahoitusta, mikäli myöntämiskriteerien todetaan olevan olemassa. ELY-keskuksen ja Metsäkeskuksen rahoituksesta keskustellaan tämän kokouksen jälkeen pidettävässä Vesienhoitotoimikunnan kokouksessa.

Tehtiin esitys oman lehden toimittamisesta, johon voitaisiin myydä mainostilaa. Asiasta ei tehty päätöksiä.

8.    Muut asiat

 Hallitus keskusteli aiemmin esillä olleesta ”maastotietopolkuhankkeesta” Jäälistä Koiteliin (alustava luonnos liitteenä 3), jonka suunnitteluun Kiimingin kunta on varautunut kuluvan vuoden budjetissa. Hankkeelle ei ole löytynyt vastuullista vetäjää, minkä vuoksi kunnan määrärahavaraus lakkaa olemasta voimassa vuoden päättyessä. Todettiin, että hankeen peruselementit on kirjattu sisään edellisessä kokouksessa alustavasti hyväksyttyyn yhdistyksen vesivisioon. Polkuhankkeen arvioitiin lisäävän muullakin tavoin yhdistyksen toiminnan yleistä kiinnostavuutta ja kannatusta. Tämän perusteella hallitus päätti, että yhdistys ottaa polkuhankkeesta suunnitteluvastuun, mikäli se saa käyttöönsä Kiimingin kunnan tähän tarkoitukseen varaaman rahoituksen. Edellytyksenä on, että suunnittelu voidaan tehdä pääosin vasta vuonna 2013.

9.    Seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää Jäälinmajalla 29.11.2012 klo 18. Kokouksen yhteyteen järjestetään kiitostilaisuus talkooväelle vapaamuotoisen tapaamisen muodossa.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45.

Vakuudeksi

Eero Laine                                              Birger Ylisaukko-oja

puheenjohtaja                                       sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Ismo Uuskoski

pöytäkirjantarkastaja

Posted on 20 lokakuun, 2012, in Hallituksen kokoukset, pöytäkirjat and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Jätä kommentti.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: