Monthly Archives: tammikuu 2014

Asukastilaisuus Heikkisentien viemäröinnistä 6.2. klo18

Jäälinjärven koillispuolen viemäröintihanke on edennyt hyvin. Alustava suunnitelma on laadittu ja likimäräinen kustannustieto saatu. Oulun Vesi on määritellyt liittymisehdot ja valmistautunut hankkeen toteuttamiseen. Oulun Vesi ja Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys kutsuvat suunnitelma-alueen asukkaat esittely- ja keskustelutilaisuuteen Jäälinmajalle torstaina 6. helmikuuta klo 18. Tilaisuudessa käydään läpi hankkeen toteuttamisen kannalta keskeiset tiedot ja keskustellaan hankkeen toteuttamismahdollisuuksista ja –tavoista. Myös hajajätevesiasetuksen velvoitteet käydään läpi. Tilaisuudessa on asiantuntijoita Oulun Vedestä, Oulun Seudun ympäristötoimisesta ja Kiimingin –Jäälin vesienhoitoyhdistyksestä.

Kokkojärvenniityllä valtava talkoomenestys

Kokkojärvenniityn kosteikon rakentaminen käynnistyi vauhdikkaasti lauantaina 25. tammikuuta, kun 15 talkoolaista pisti kasoihin kymmeniä kuutioita koivuja muutamassa tunnissa! Moottorisahoilla, raivaussahoilla ja nostokoukuilla varustautuneita talkoolaisia tuli sekä yhdistyksestä että Koitelin Erästä. Koko raivaustyö tuli valmiiksi kerralla. Nyt odotellaan vielä kulkureitin jäätymistä, jotta puut saadaan alueelta pois ja kaivinkone paikalle. Kokkojärvenniityn yläpäähän rakennetaan vajaan hehtaarin laajuinen kosteikko, josta vesi poistuu pintavalutuken kautta Kokko-ojaan. Kosteikkosuunnitelman näet täältä. Kokkojärvenniityn kosteikkosuunnitelma . Suurkiitos talkoolaisille!

Talkoopanos edelleen runsas

Yhdistyksen jäsenet tekivät 1440 talkootuntia vuonna 2013. Talkoihin osallistui 20 henkilöä. Tuntimäärä pieneni hieman edellisvuotisesta lähinnä siksi, että suurempiin rakennustöihin päästiin vasta aivan vuoden lopulla. Kun talkootapahtumia oli aikaisempaa vähemmän, myös osallistuneiden henkilöiden lukumäärä pieneni.

Suurin tuntimäärä, noin 400, käytettiin EAKR-rahoitteiseen hankkeeseen, paitsi rahoitushakemukseen ja hallinnointiin, myös Korteojan hankkeen toteuttamiseen. Poikkeuksellisen paljon tunteja, noin 250,  kului hankkeiden valmisteluun, kuten lupakäsittelyyn ja muihin viranomaistoimiin, sopimuksiin, rahoituksen järjestämiseen yms. Erittäin merkittävän osan tästä muodostaa Kalamäen kosteikon luvanhaku ja lupaprosessin hoito. Nyt kaikkien tärkeiden hankkeiden oikeudelliset edellytykset ovat kunnossa. Paljon talkootyötä käytettiin myös hoitokalastukseen, aiemmin tehtyjen rakenteiden kunnostukseen sekä viestintään.

Vuonna 2014 talkoita tulee tarjolle runsaasti. Korteojan ja Kokkojärvenniityn kosteikoiden rakentaminen jatkuu talvella, jos pehmeiköt saadaan jäädytetyksi kantaviksi. Myös Kalamäen kosteikon työt pyritään aloittamaan, mikäli rahoitus onnistuu. Katso talkoiden tuntijakauma täältä: Talkoot kohteittain .

%d bloggaajaa tykkää tästä: