Monthly Archives: heinäkuu 2016

Jäälinjärven kalaston rakenne tervehtyy

Jäälinjärven kalastustutkimuksen kenttätyöt on tehty. Vaikka tutkimustulokset analysoidaan ja raportoidaan vasta myöhemmin,  jo karkean tarkastelun perusteella kalaston rakenteen havaitaan muuttuneen terveemmäksi vuoden 2011 jälkeen, jolloin edellinen virallinen tutkimus on tehty. Särkien yksilömäärä ja biomassa ovat pienentyneet. Erityisen merkittävä muutos on nuorimmissa ikäluokissa: pieniä särkiä saatiin vain muutama, kun pääosa särjistä oli 3-4 vuoden ikäisiä. Petokalakokoisia ahvenia (yli 15 senttiä) saatiin hyvin. Lahnaa saatiin vain vähän. Järven kannalta tulos on hyvä. Suuret ahvenet kiinnostavat kalastajia pitävät särkikantaa kurissa. Lahna taas on  pohjaravinnon käyttäjä, joka edistää voimakkaasti järven sisäistä kuormitusta pöyhimällä pohjaa ja vapauttamalla sieltä ravinteita. Yksi lähes kolmikiloinen hauki tuli saaliiksi. Tämä ei kuvasta järven haukikantaa, sillä suuria kaloja ei yleensäkään tutkimusverkoilla saada. Saalista saatiin kahtena yönä kaikkiaan runsaat 15 kiloa. Kalansaaliin perusteella järveä ei voida pitää rehevänä.

Kaikki kalat mitataan, lasketaan ja punnitaan.

Kaikki kalat mitataan, lasketaan ja punnitaan.

Ahvenen vuosiluokat toisesta kesästä noin viiteen ja särjen noin neljään vuoteen

Ahvenen vuosiluokat toisesta kesästä noin viiteen ja särjen noin neljään vuoteen. Isompia särkiä ei saatu.

Kaloja irroittavat koeverkosta Miska Etholen, Kari Tiri ja Mikko Vuolteenaho

Kaloja irroittavat koeverkosta Miska Etholen, Kari Tiri ja Mikko Vuolteenaho

Kalastustutkimus käynnistyi

Jäälinjärven kalaston tämänhetkinen rakenne selvitetään. Tutkimus tehdään Nordic-koeverkkosarjalla. Kolmenkymmenen metrin mittaisessa verkossa on kaksitoista eri silmäharvuutta viiden ja viidenkymmenenviiden millin välillä. Veteen on laskettu kuusi verkkoa, ja ne ovat vedessä kaksitoista tuntia. Tutkimus toistetetaan seuraavana yönä. Saaliskalat mitataan ja punnitaan lajeittain.

Edellinen raportoitu tutkimus on tehty vuonna 2011. Nyt tehtävä tutkimus tehdään mahdollisimman hyvin vertailukelpoisella tavalla, jotta muutokset kalaston rakenteessa saataisiin selville. Yhdistys on pyytänyt särkikaloja vuodesta 2011 alkaen yli seitsemäntuhatta kiloa. Tutkimuksen asiantuntijatyöt tekee Jomiset Oy. Verkkojen lasku ja nosto sekä saaliskalojen käsittely tehdään talkootyönä.

Rantapohja ihmettelee kiintoaineen suurta määrää

Rantapohja täytti pääuutissivun Jäälinjärvi-jutulla. Pääsisältö on valuma-alueelta purkautuvan kiintoaineen suuri määrä. Artikkelissa todetaan lisäksi, että tulevan veden ravinteet ovat vähentyneet ja ahvenet kasvaneet. Kaikki valuma-alueelle suunnitellut vesienhoitorakenteet on nyt tehty. Seuranta jatkuu ja uusia keinoja kehitetään. Jutun voit lukea täältä: Rantapohja 190716.

Riistapelto Kalamäkeen

Kiimingin Erä kunnosti riistapellon Kalamäkeen kosteikon virtausuomasta kaivettujen maiden läjitysalueelle. Peltoon kylvettiin kauraa, naurista, rehukaalia ja rehurapsia. Näkyvälle paikalle asetettiin myös nuolukivi.

Riistapelto sijaitsee näkyvällä paikalla. Nuolukivi on kuvan vasemmassa reunassa paalun päässä.

Riistapelto sijaitsee näkyvällä paikalla. Nuolukivi on kuvan vasemmassa reunassa paalun päässä.

Bioremeditaatiotutkimuksen kenttätyöt alkoivat

Bioremeditaatiotutkimukseen tarvittavien rakennelmien teko käynnistyi hoitosillan välitukien asentamisella Kalamäen kosteikon virtausreitille. Tutkimuskohteen uomaa jouduttiin myös muotoilemaan jonkin verran, ja siitä aiheutui lyhytaikaista samentumista työn aikana. Sateiden myötä virtaus oli juuri noussut harmittavan suureksi, mikä lisäsi samentuman leviämistä. Valuma-alueelta tulevaan muuhun kiintoainekuormitukseen verrattuna samentuman vaikutus on hyvin pieni.

Tutkimusrakenteet käyvät ilmi oheisesta kuvasta. Rakenteet tehdään kuluvana kesänä lähinnä talvitestausta varten. Joillekin tutkimuslautoille istuteaan kasveja tänä kesänä, mutta varsinainen tutkimus tehdään kesällä 2017. Tutkimuksella on tarkoitus saada tietoa eri kasvien kyvystä poistaa ravinteita vedestä, kun juuret ovat vapaasti vedessä ja vesi virtaa juurten kautta. Tutkimus valmistuu vuoden 2018 lopulla.

Paalut painettiin pohjaan kaivinkoneella

Paalut painettiin pohjaan kaivinkoneella.

Tutkimuskokonaisuuteen kuuluu kahdeksan lauttaa, joille istutetaan kasveja

Tutkimuskokonaisuuteen kuuluu kahdeksan lauttaa, joille istutetaan kasveja

Hoitosillan pilarit siirrettiin vesialueella uittamalla

Hoitosillan paalut siirrettiin vesialueella uittamalla

Hoitosillan välituet asennettuna

Hoitosillan välituet asennettuna

%d bloggaajaa tykkää tästä: