Säännöt

SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys.

 

2. Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki.

3. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä vesistöjen virkistyskäytölle, ympäristön viihtyisyydelle ja luonnon monimuotoisuudelle parantamalla vesistöjen tilaa ja myöhemmin pitämällä yllä saavutettua tilaa niillä Kiimingin ja Jäälin alueilla, joilta vedet virtaavat Jäälinojan kautta Kalimenjokeen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toteuttaa vesistöjen kunnostukseen liittyviä hankkeita ja hakee niille tarvittavia lupia
 • jakaa tietoa, järjestää talkoita ja suorittaa muita vastaavia toimenpiteitä, jotka edistävät vesistöjen tilan ylläpitoa tai parantamista
 • tuo esiin näkemyksensä vesistöihin vaikuttaviin toimenpiteisiin
 • seuraa vesistöjen tilaa
 • hankkii ja omistaa vesistöjen kunnossapitoon tarvittavia varusteita ja laitteita
 • antaa lausuntoja ja tekee esityksiä muista vesistön käyttöä ja hoitoa koskevista asioista
 • hankkii alueiden omistajien ja kalastuskuntien suostumukset hankkeiden toteuttamista varten
 • pitää yhteyttä viranomaisiin ja muihin yhdistyksen toimintaan liittyviin sidosryhmiin

Toimintansa ja hankkeidensa rahoittamiseksi yhdistys voi kerätä liittymis- ja jäsenmaksuja ja hakea ja ottaa vastaan julkista tukea ja avustuksia. Yhdistys voi järjestää arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan sekä harjoittaa pienimuotoista yleisölle suunnattua kahvila- ja buffettoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa tai enintään yhdessä liikepaikassa. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4.  Jäsenet

Yhdistyksessä on henkilöjäseniä ja yhteisöjäseniä. Jäsenyys edellyttää, että jäsen hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Hallitus voi lisäksi hyväksyä kannatusjäseneksi yksityisen henkilö tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyslaissa säädetyillä perusteilla. Jäsenen katsotaan eronneen, jos jäsen on jättänyt vuotuisen jäsenmaksunsa maksamatta kolmelta vuodelta.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Vuosikokous päättää jäseniltä perittävistä liittymis- ja jäsenmaksuista erikseen kullekin jäsenryhmälle. Yhteisöjäsenten maksut ovat suuremmat kuin henkilöjäsenten. Jäsenen erotessa tai tultua erotetuksi yhdistyksestä liittymismaksua ja eroamisvuodelta maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä ja enintään yhtä monta, numerojärjestyksessä valittua varajäsentä. Varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa toimivaltainen varajäsen on pienimmällä järjestysnumerolla valittu, kulloinkin saapuvilla oleva varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.  Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja mukaan lukien, on paikalla. Päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen toimikausi kestää vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen.

Hallitus päättää tarpeellisten toimihenkilöiden ottamisesta. Hallitus valitsee rahastonhoitajan ja päättää tilinkäytön ehdoista.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsuessa tai kun vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä sitä vaatii.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen muuta jäsentä yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen tarvittavine asiakirjoineen, on annettava vuosikokouksen valitsemalle tilin- tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä esitettiin hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa henkilöjäsenillä on kullakin yksi ääni ja yhteisöjäsenellä kolme ääntä. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Päätökset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle sähköpostitse, kirjeitse tai tekstiviestillä vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenten ilmoittamilla sähköisillä osoitteilla tai, jäsenen niin vaatiessa, kirjeitse, jolloin määräaika luetaan kirjeen lähettämisestä.

 

10. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Esitetään hallituksen vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen tarpeellisine asiakirjoineen
 5. Esitetään tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään vuosikertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
 8. Päätetään alkaneen toimintavuoden toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistamisesta sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet ja varajäsenet.
 10. Valitaan varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle varamies tai vaihtoehtoisesti tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Valituksi voi tulla myös tilintarkastusyhteisö.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Saadakseen jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi yhdistyksen jäsenen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hyvissä ajoin etukäteen niin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: