Hallituksen kokous 5/2012

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2012

 Aika:             27.8.2012 klo 18

Paikka:         Jäälinmaja

Läsnä:

Eero Laine, puheenjohtaja

Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri

Esko Pyky, jäsen

Jari Laru, jäsen

Paavo Vehkomäki, 1. varajäsen

Juha Lumila 2. varajäsen

Ismo Uuskoski, 3. varajäsen

Lisäksi paikalla olivat Kari Tiri ja Kaisa Savolainen

Poissa:

Tapani Siira, varapuheenjohtaja

Tuomo Ekdahl, 4. varajäsen

 1.    Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

2.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.    Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ismo Uuskoski. Aiemmin sovitun käytännön mukaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri.

4.    Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä työjärjestys.

5.    Tilannekatsaus

Vesienhoitotoimikunnan kokous

Birger Ylisaukko-oja raportoi 19.6.2012 pidetystä kokouksesta ja totesi samalla, että Suomen ympäristökeskus (SYKE) oli liittynyt toimikunnan kokoonpanoon (Teemu Ulvi). SYKEn edustaja osoittautui avuliaaksi erityisesti Kaisa Savolaisen diplomityössä. Vesienhoitotoimikunnan kokousmuistio on luettavissa nettisivuilta. Kokouksessa vahvistui käsitys, että toiminnan laajuuden ja monipuolisuuden ansiosta yhdistys on edelläkävijä Suomessa.

 Jäsentilanne

Yhdistyksen jäsenmäärä on kehittynyt suotuisasti ja on nyt noin 70. Pidettiin tärkeänä, että yhdistyksen jäsenet suosittelevat naapureilleen jäseneksi liittymistä.

 Maanomistajasopimukset

Todettiin, että alkavalle syksylle suunniteltujen töiden kannalta kaikki tarpeelliset maanomistajasopimukset on tehty.

Opinnäytetyö

Kaisa Savolainen esitteli opinnäytetyön tämänhetkistä vaihetta (liite 1). Vesistöön kohdistuvaa kuormitusta on selvitetty monipuolisesti. Jätevesistä aiheutuva fosforikuormitus on arvioissa osoittautunut merkittäväksi suhteessa muuhun valuma-alueelta tulevaan kuormitukseen. Jäälinjärven lähivaluma-alueen kuormitusolosuhteita on arvioitu visuaalisesti kiinteistöittäin. Hulevesijärjestelmät on selvitetty, mutta kuormituksen luotettava arviointi on vaikeaa. Laskennallista referenssitietoa on saatu SYKEn vesistömallijärjestelmästä. Vielä arvioidaan Jäälinjärven sisäistä kuormitusta ja maatalouden kuormitusta.

Jäälinjärven vesienhoitorakenteiden vaikuttavuutta on arvioitu yleispiirteisesti, samoin Jäälinjärven kunnostusmahdollisuuksia. Jäälinjärven allaskoetta analysoidaan diplomityön osana. Jäälinjärven alapuolisen Jäälinojan valuma-alueen vesienhoitorakenteiden sijoitusta tarkastellaan syksyn kuluessa yhteistyössä Metsäkeskuksen kanssa.

Diplomityöhön kuuluu myös kokonaisvaltaisuuden tarkastelu, yleispiirteinen kustannustarkastelu sekä rahoitusmahdollisuuksien kartoitus. Työ valmistuu kuluvan vuoden aikana.

Viestintätoimet

Todettiin, että Kaleva teki näyttävän jutun allaskokeesta 6. heinäkuuta. Kiiminki-lehti kirjoitti yhdistyksen toiminnasta monipuolisesti Kiimingin kunnan osiossa 5. elokuuta. Yhdistyksen jäsentiedote jaettiin sähköpostitse 18. heinäkuuta, ja talkookutsu niin ikään sähköpostitse 16. elokuuta. Yhdistys osallistui Kiiminki-päiville Kiimingin kunnan osastolla 11. elokuuta ja Jäälin  Soutu –tapahtumassa 12. elokuuta. Yhdistyksen toiminta herätti myönteistä kiinnostusta, ja tunnettuus on kehittynyt hyvin. Yhdistyksen nettisivuilla on käyty noin 4200 kertaa.

6.    Vuoden 2012 toiminta

 Kirje Kiimingin Vesi Oy:lle

Hallitus hyväksyi Kiimingin Vesi Oy:lle 13.8.2012 lähetetyn kirjeen, jossa kiirehditään viemärin rakentamista Jäälinjärven koillispuolelle. Hallituksen jäsenet olivat hyväksyneet kirjeen sähköpostitse ennen sen lähettämistä.

Myöhemmin on käynyt ilmi, että Kiimingin Vesi Oy saatetaan selvitystilaan ja fuusioidaan kuntaliitoksen yhteydessä Oulun Vesi Oy:öön, eikä Kiimingin Vesi Oy tee enää investointipäätöksiä. Sen vuoksi hallitus päätti, että asiasta lähetetään Kiimingin kunnanhallitukselle kirje, jossa viemäröintihankkeelle pyydetään Kiimingin kunnan tukea.

Rahatilanne

Käytiin läpi yleispiirteinen kustannustilanne. Todettiin, että yhdistys kykenee rahoittamaan alkavalle syksylle suunnitellut työt ja muut kulut.

 Kosteikkosuunnitelman toteutus

Käytiin yksityiskohtaisesti läpi kosteikkojen toteutustilanne:

  • ilmoitus rakentamisesta on tehty Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle
  • raivaus- ja rakennuspuutalkoot oli pidetty 16. ja17. elokuuta ja ne olivat onnistuneet erityisen hyvin. Kokko-ojan haaran rakentamisalue on raivattu, ja rakennuspuut odottavat siirtämistä alueelle Kalamäessä.
  • Puiden kuljetusreitti Kokko-ojan haaraan on sovittu ja suurimmalta osaltaan raivattu ja puun kuljetusvalmistelut kuljetusurakoitsijoiden kanssa tehty
  • Rakentamista koskeva tarjous on saatu Klema Oy:ltä. Tarjouksen peruste on tuntiveloitus. Tarjouksen sisältöä, työmäärää ja suoritustapaa on tarkennettu keskusteluilla ja maastokäynnillä
  • Kokko-ojan haaran patojen paikat on merkitty maastoon, maanpinnan korkeusasema vaaittu ja patojen rakentamiskorkeus ratkaistu ja rakennuspuiden tarve laskettu
  • rakentamistavasta ja suunnitelmien yksityiskohdista on käyty keskustelu suunnittelijan kanssa
  • Saarisenojanniityn raivausta varten kutsutaan koolle talkoot

 Päätettiin hyväksyä Klema Oy:n tarjous. Tavoitteeksi asetettiin työn valmistuminen kahdessa viikossa. Töiden yhteydessä tarvittavan miestyön järjestämisestä vastaavat Eero Laine, Birger Ylisaukko-oja, Kari Tiri, Juha Lumila ja Ismo Uuskoski. Juha Lumila vastaa tarvikkeiden hankinnasta. Päätettiin, että konetyöt alkavat 17. syyskuuta.

 Yhdistys on ottanut talkoovakuutuksen kolmeksi kuukaudeksi.

 Hoitokalastus

Päätettiin tilata kaksipäiväinen särkikalojen nuottaus Jouko Lampelalta viime vuonna toteutuneilla ehdoilla. Jos ajankohta ja sää ovat otolliset, nuottauksen yhteydessä järjestetään yhdistyksen esittelytilaisuus viimevuotiseen tapaan.

 Allaskoe

Allaskoe on päättynyt, mutta kaikkia analyysejä ei vielä ole saatu eikä päätelmiä voida tehdä. Allaskokeen rakenteet varastoidaan Rantatien pään venevalkama-alueelle. Rakenteet ovat käytettävissä myös tulevana kesänä, mikäli koetta päätetään jatkaa.

Toimintasuunnitelman muut osat

Kuluvalle vuodelle suunniteltu Korteojan kosteikon suunnittelu päätettiin siirtää seuraavalle vuodelle.

Jäälinjärven kunnostussuunnittelua palveleva tutkijaseminaari pyritään saamaan aikaan loppuvuoden aikana.

7.    Arvottamistutkimukseen osallistuminen

 Todettiin, että yhdistykselle on tarjottu mahdollisuutta osallistua SYKEn käynnistämään arvottamistutkimukseen yhdessä Kellon kyläyhdistyksen kanssa. Tutkimus on tarkoitus tehdä kyselytutkimuksena. Hallituksen jäsenille oli jaettu kyselylomakkeen alustava luonnos sekä oheismateriaalina ”Jäälin vesivisio” vuoteen 2021 (liite 2).

Vesivisioa pidettiin onnistuneena. Keskusteltiin sen liittämistä laajempaan virkistys- ja viheraluekokonaisuuteen Uudessa Oulussa. Visioluonnos hyväksyttiin jatkokehittelyn pohjaksi.

SYKEn kyselylomakeluonnosta pidettiin kovin raskaana ja osin epäselvänä. Lomakkeesta ei käy selkeästi ilmi, milloin kyse on koko Kalimenjoen valuma-alueesta, milloin taas Jäälinojan valuma-alueesta. Pidettiin tärkeänä, että kyselyä jalostetaan vastaajien kannalta yksinkertaiseksi ja selkeäksi. Esitettiin, että tutkimus pitäisi tehdä haastattelututkimuksena. Osallistumisesta tehdään päätös myöhemmin, kun tutkimuksen lopullinen muoto ja sisältö ovat riittävästi hahmottuneet. Tutkimuksen jatkovalmisteluun osallistutaan.

8.    Toiminnan rahoitus 2013

Todettiin, että vuoden 2013 kuntarahoitus on hyvin epäselvä erityisesti kuntaliitoksen vuoksi. Sen vuoksi päätettiin, että Kiimingin kunnanhallitukselle lähetetään kirje, jossa Kiimingin kuntaa pyydetään tukemaan yhdistyksen toimintaedellytyksiä (ks. kohta 6).

9.    Seuraava kokous

Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.05.

Vakuudeksi

Eero Laine                                              Birger Ylisaukko-oja

puheenjohtaja                                       sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Ismo Uuskoski

pöytäkirjantarkastaja

Posted on 30 elokuun, 2012, in Hallituksen kokoukset, pöytäkirjat, Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Jätä kommentti.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: