Hallituksen kokous 4/2014

Aika: 24.6.2014 klo 16.00

Paikka: Jäälinmaja

Osallistujat Eero Laine, puheenjohtaja
Ismo Uuskoski, varapuheenjohtaja
Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri
Otto Moilanen, jäsen
Juha Lumila, 1. varajäsen

Lisäksi paikalla oli Eero Marttila lukuun ottamatta asiakohdan 5 käsittelyä

 

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleeksi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Otto Moilanen. Aiemmin sovitun käytännön mu-kaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä työjärjestys sillä lisäyksellä, että kohdassa 7 käsitellään maastotietopolun rahoitusanomusta koskeva kysymys.

5. Kirjanpitäjän valinta ja maksuliikenteen hoito

Päätettiin antaa kirjanpito Edina Oy:n hoidettavaksi. Korvauksena Edina Oy:lle maksetaan käynnistysvaiheessa 200 euroa ja lisäksi 400 euroa vuodessa. Hintaan lisätään arvonlisävero. Mikäli toiminnan laajuus muuttuu tulevaisuudessa merkittävästi, korvauksen tarkistamisesta neuvotellaan.

– – –
Hankitaan verkkopankkitunnukset ja valtuutetaan tilin ja tunnusten käyttäjäksi Eero Laine.

 

6. Tilannekatsaus

Taloustilanne
Puheenjohtaja totesi, että yhdistyksen pankkitilillä on rahaa noin 3600 euroa eikä hallituksen myöntämää valtuutta väliaikaisrahoituksen hankintaan ole toistaiseksi tarvittu. Toisaalta yhdistyksen seuraava rahanlähde on vasta keväällä 2015 maksuun tuleva EAKR-tuki ja mahdollisesti K-Supermarket Jääliltä saatava tuki, joten väliaikaisrahoitusta todennäköisesti tullaan tarvitsemaan.

EAKR-hanke
Ismo Uuskoski esitteli omatoimisen vesistökunnostuksen toimintamallin nettikä-sikirjan luonnoksen. Mallin perusrakenne todettiin toimivaksi, mutta visuaalisesta ilmeestä ja toiminnallisista yksityiskohdista käytiin keskustelua. Päätettiin, että aiemmin toiminut valmisteluryhmä kokoontuu tarkastelemaan näitä kysymyksiä viimeistään siinä vaiheessa, kun jonkin luvun sisältö on valmiina tai lähellä sitä. Testihankkeiden todettiin valmistuneen ja tulleen hyväksytyksi ohjausryhmän 8.5.2014 pidetyssä kokouksessa.

Talvirakennustyöt
Birger Ylisaukko-oja esitteli toteutetut talvirakennustyöt lähinnä valokuvin. EAKR-testikohteina toteutettiin Kokkojärvenniityn ja Korteojan kosteikot. Aiemmin tehdyistä rakenteista kunnostettiin kaksi putkipatoa ja Kokko-ojan haaran alempi pato. Poikkeuksellisen heikoista jäätymisoloista huolimatta talvityöt onnistuivat hyvin.

Kesän talkoot
Todettiin, että Kokko-ojan haaran alemman padon suiste on hieman liian matala ja vaatii kiireellistä korottamista, jotta oikovirtaukset estyvät ja pintavalutusalue saadaan tehokkaaseen käyttöön. Talkoopäiväksi sovittiin 2. heinäkuuta.

Korteojalla tulisi tehdä seuraavia viimeistelytöitä:
• neulapadon alapuolen kanavan kiveys eroosion estämiseksi tulvajuoksutus-ten aikana
• neulapadon sillan kaiteen rakentaminen
• syöttökanavan kaivupenkereen tasoittaminen niin, että se soveltuu ulkoilureitiksi
• kävelysillan rakentaminen syöttökanavan yli
• huoltouralta kaadetun puuston keruu
• reitin kunnostaminen Heikkisentieltä hirsisuisteen päähän

Pääosa Korteojan töistä siirtynee syksyyn.

Valtakunnalliset vesistökunnostuspäivät
Yhdistyksen edustajina vesistökunnostuspäiville osallistuivat puheenjohtaja ja sihteeri. Kaksipäiväiseen tapahtumaan oli ilmoittautunut 130 asiasta kiinnostu-nutta, joista pääosa oli tutkijoita ja virkamiehiä. Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys oli ainoa pienen kokoluokan toimija. Todettiin, että tilaisuus oli valtakunnallisen verkostoitumisen kannalta arvokas. Hyödynnettävää tietoa saatiin tällä kertaa erityisesti hoitokalastuksesta. Asiasta pidetyt esitykset löytyvät nettiosoitteesta http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesistokunnostusverkosto/Mika_verkosto/Vuosiseminaarit .Hallitus piti osallistumista jatkossakin hyödyllisenä, sillä tunnettuus ja verkottuminen edistävät toimintaedellytysten säilymistä ja parantumista.

Heikkisentien viemäröinti
Todettiin, että viemäröintihanke etenee aiemmin kaavaillulla tavalla. Hallituksen kokouksen jälkeen asiasta pidetään asukastilaisuus. Rakentamisen on määrä käynnistyä elokuun alussa.

Kalustohankinnat
Todettiin, että yhdistys on edellisen hallituksen kokouksen jälkeen tehnyt seu-raavat kalustohankinnat:
• lietepumppu letkuineen laskeutusaltaiden tyhjentämistä varten
• rysä ja aitaverkot

Lietepumppua ei ollut budjetoitu. Hankintapäätös tehtiin puheenjohtajan, sihteerin ja hoitokalastuksesta vastaavan hallituksen jäsenen välisessä keskustelussa. Hallitus hyväksyi tehdyt hankinnat.

Otto Moilanen on hankkinut hoitokalastukseen sopivan veneen sillä tarkoituksella, että vene siirtyisi yhdistyksen omaisuudeksi. Hallitus katsoi, että hoitokalastus on pitkälle jatkuvaa toimintaa ja siihen tarvittava kalusto on perusteltua hankkia yhdistyksen omistukseen. Niukan rahatilanteen vuoksi päätettiin, että vene hankitaan yhdistyksen omistukseen siinä vaiheessa, kun rahoitustilanne helpottuu, viimeistään vuonna 2015.

Hallitus keskusteli kaluston säilytyksestä. Ismo Uuskoski selvittää mahdollisuu-den saada ostoskeskuksen tyhjänä olevia tiloja yhdistyksen käyttöön.

Päätettiin, että vastuu yhdistyksen omistaman hoitokalastuskaluston hoidosta on Otto Moilasella.

7. Muut esille tulevat asiat

Sihteeri totesi laatineensa maastotietopolun ja lintutornin toteutuksesta kustan-nusarvion, joka päätyi 75 000 euroon. Kustannusarvio on toimitettu sitoumuksetta ELY-keskukseen käytettäväksi Suomen hallituksen mahdollista työllisyyslisäbudjettia varten. Mikäli valtion rahoitus myönnettäisiin, työllisyysrahan osuus voisi olla 50 prosenttia kustannuksista.

Hallitus totesi hankkeen sinänsä myönteiseksi ja hyödylliseksi. Jo aiemmin todetun mukaisesti hallitus katsoi, ettei polkuhanke varsinaisesti kuulu yhdistyksen toimialaan. Päätettiin, että lopullinen toteutusmahdollisuus ja ensisijaisrahoituksen lähteet arvioidaan erikseen myöhemmin, jos työllisyysraha näyttäisi olevan saatavissa.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40.

 

Vakuudeksi
Eero Laine
puheenjohtaja

Birger Ylisaukko-oja

sihteeri
Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Otto Moilanen
pöytäkirjantarkastaja

 

Posted on 26 kesäkuun, 2014, in Hallituksen kokoukset and tagged , . Bookmark the permalink. Jätä kommentti.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: