Blogiarkistot

”Elämää Jäälinjärven rannalla”

Kiiminki-seura järjesti Kiimingin Sykkeessä yleisötilaisuuden otsikolla ”Elämää Jäälinjärven rannalla”. Tilaisuudessa muisteltiin Jäälin varhaisempaa historiaa muutaman talon asutuksesta vireäksi kesämökkiyhdyskunnaksi (Kari Tiri ja Juha Lumila). Jäälin kasvu räjähti 1970-luvulla ja jatkuu yhä. Teema kattoi myös vuodesta 2011 jatkuneen Jäälin vesien kunnostuksen. Esittelydiat löydät täältä: Elämää Jäälinjärven rannalla 110517. Diojen ja tarinoinnin lisäksi näytettiin yhdistyksen esittelyvideo ja lietteenpumppausvideo.

Jääli – Koiteli -polku Rantapohjan etusivulla

Rantapohja teki näyttävän jutun Jäälin asukasyhdistyksen järjestämästä tutustumisretkestä, joka koski Jäälin – Koitelin väliselle suunniteltua  maastotietopolkua. Polun peruselementit ja asiasisältö on suunniteltu vesienhoidon liitännäisenä vuonna 2013. Reitillä annettava informaatio sisältäisi luontoaiheiden lisäksi mm. alueen historiaa, vesienhoitoa, luonnonvarojen käyttöä ja metsätaloutta ja sen merkitystä. Asukasyhdistys pyrkii toteuttamaan hankkeen vaiheittain alkaen Jäälinjärven suunnalta. Vesienhoitohankkeen yhteydessä polusta on sovittu maanomistajien kanssa Kokko-ojalle saakka, mikä vastaa noin kolmattaosaa reitin koko pituudesta. Jutun voit lukea täältä: Rantapohja 060916

Rantapohja kertoi venetsialaisista – ennen ja jälkeen

Ranapohja kertoi 25.8. innostuneesti jääliläisten ensimmäisistä oman kylän venetsialaisista, joissa huipentuma oli Jäälinjärven keskelle suunniteltu näyttävä ilotulitus. 30.8. Rantapohja raportoi tapahtuman riesaksi ilmaantuneen myrskytuulen, joka leikkasi juhlasta pois parhaat osat: ilotulituksen ja elävän musiikin. Tunnelma Jäälinmajalla oli silti loistava. Suuri kiinnostus tapahtumaan osoitti, että uudelle perinteelle on tarvetta. Rantapohjan jutut voit lukea täältä: Rantapohja venetsialaisista 250816 ja 300816

Myrsky aiheutti suuren pettymyksen

Venetsialaisillaksi osunut myrsky esti Jäälinjärvelle valmistellun ilotulituksen. Kovan tuulen vuoksi viranomaiset kielsivät kaikki ilotulitukset turvallisuussyistä. Jäälinjärven ilotulitus herätti ennakkoon suurta kiinnostusta. Huonosta säästä huolimatta Jäälinmajalle tuli runsaasti ihmisiä, ja monet myös viihtyivät siellä. Soittajat joutuivat kuitenkin kääntymään pois soitinten vaurioitumisriskin vuoksi.

Yhdistys kiittää yhteistyökumppaneitaan, K-Supermarket Jääliä ja Maanrakennus J Päkkilää ja Jäälinmajaa sekä kaikkia tilaisuudesta kiinostuneita. ”Harjoitus” osoitti, että hyvän sään aikaan tapahtuma voi tuottaa iloa monille jääliläisille.

Jääliläisten venetsialaiset 27.8.

Viisivuotista toimintaansa juhlistaakseen yhdistys järjestää ensimmäiset jääliläisten venetsialaiset lauantaina 27.8. Tapahtuman huipentuma on näyttävä ilotulitus Jäälinjärven keskellä klo 22. Ilotulituksen kustannuksista vastaavat tärkeät yhteistyökumppanit K-Supermarket Jääli ja Maanrakennus J Päkkilä Oy.

Kiimingin harmonikat luo tunnelmaa Jäälinmajalla klo 20 alkaen. Maja tarjoaa syötävää ja juotavaa sekä rantasaunaa pientä korvausta vastaan. Jääliläisten toivotaan  sytyttävän tulia ja värikkäitä valoja sekä järjestävän toimintaa rannoilla. Tapahtuman erityinen tavoite on kiinnittää kaikkien jääliläisten huomio Jäälinjärveen.

Ilotulituksen järjestämisestä vastaa ammattimainen toimija. Ilotulituksesta ei tule jätettä, roskaa tai ympäristölle haitallisia päästöjä.

 

 

Yhdistys osallistui Jäälinsoutuihin

Jäälin asukasyhdistys järjesti perinteiset Jäälinsoudut Jäälinmajan rannassa 14.8. Soutajista oli niukkuutta, ja niinpä asukasyhdistys ja vesienhoitoyhdistys yhdistivät voimansa yhdeksi joukkueeksi, joka sitten voittikin kisan. Vesienhoitoyhdistys esitteli toimintaansa esittelypisteellä, joka kiinnosti osallistujia hyvin. Yhdistyksen viisivuotisen toiminnan pääviesti oli, että kalakannan rakenne on saatu oikaistuksi, eivätkä ravinteet aiheuta suuria ongelmia. Sinilevää ei tänä kesänä ole ollut. Tuloveden mukana kulkeutuvan kiintoaineen suuri määrä on yllättänyt. Toimenpiteiden riittävyyden arviointia vaikeuttaa suuri vesimäärä. Jo toisena kesänä peräkkäin virkistyskäyttökauden tulovirtaama on ollut normaaliin verrattuna moninkertainen. Tämä heijastuu suoraa Jäälinjärven ja siitä lähtevän Jäälinojan tilaan.

Jäälin asukasyhdistyksen ja vesienhoitoyhdistyksen voitokas yhteinen joukkue maalissa

Jäälin asukasyhdistyksen ja vesienhoitoyhdistyksen yhteinen voitokas  joukkue maalissa

Voittajajoukkue huomion kohteena

Yhdistys esillä JCR-kyläjuhlassa

Yhdistyksellä oli esittelypiste Jäälin kyläjuhlassa 17. – 18.6. Esillä oli mm. vesinäytteitä Jäälinjärven valuma-alueen eri osista, kosteikoiden ja muiden vesienhoitorakenteiden esittelyaineistoa, yhdistyksen tuottama Vesienhoidon käsikirja sekä esittelyvideo. Esittelypisteeseen tutustui useita kymmeniä henkilöitä ja keskustelua käytiin paljon. Myös uusia jäseniä ilmoittautui.JCR kyläjuhla170616.jpg pk

 

VYYHTI II käynnistyi seminaarilla

ProAgria Oulun hallinnoima kolmivuotinen vesistökunnostuksen edistämishanke VYYHTI II (”Vesistöt ja ympäristö yhdessä hyvään tilaan”) on käynnistynyt. Hankkeen keskeinen tavoite on synnyttää Pohjois-Pohjanmaalle vesistökunnostajien verkosto ja luoda edellytyksiä kunnostustoiminnan jatkumiselle myös hankkeen päätyttyä. Hankkeessa kehitetään myös uusia työkaluja. Jo tässä vaiheessa mielenkiintoiselta näyttää paikkatietoaineistoja hyödyntävä vesistökunnostajan karttapalvelu, josta voi tarkistaa esim. suunniteltavaan vesistöhankkeeseen liittyvät keskeiset tiedot. Testiversio löytyy nettiosoitteesta http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fb95bb0a905748ef89cdfbcc1dcc323a . Hankkeen yhteydessä laaditaan joidenkin pilottialueiden kunnostussuunnitelmia.

Hankkeen käynnistysseminaariin osallistui taustaltaan monipuolinen, yli kahdeksankymmenen henkilön joukko. Seminarin aineisto on katsottavissa osoitteesta http://www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti-materiaalit/. Tilaisuudessa esiteltiin esimerkkihankkeita Panumajärveltä, Oulunsalosta ja Pyhäjärveltä. Myös Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen esittelyvideo näytettiin. Yhdistyksestä tilaisuuteen osallistui kolme henkilöä, ja iltapäivän puheenjohtajaksi oli kutsuttu yhdistyksen edustaja. Hankkeen ohjausryhmään on kutsuttu yhdistyksen edustus.

 

Jäälinsoutu kiinnosti monia

Yhdistys oli näkyvästi esillä Jäälin asukasyhdistyksen järjestämässä soututapahtumassa. Yhdistyksen joukkue sijoittui kirkkovenesoudussa toiseksi. Voiton vei Kutteritien Huopaajat. Vesienhoidosta kerrottiin esittelypisteessä.  Erityisteemoina olivat koko kesän jatkunut tulva sekä kosteikkojen vaikuttavuustutkimukset. Asiasta kertovat graafit voit katsota täältä: Tarkkailutuloksia . Eri pisteitä otettuja vesinäytteitä oli esillä. Yhdistyksen esittelyvideo pyöri nonstop-esityksenä.

Soututapahtuman ohjelma oli kokonaisuutena monipuolinen. Aluella esiintyi taikuri, lapset voivat telmiä pomppulinnassa, Kiimingin harmonikkakerho viihdytti ja ravitsemuksesta huolehtivat sekä Jäälin asukasyhdistys että Jäälinmajan väki. Tapahtuman kruunasi koko kesän paras sää.Soutujoukkue 090815Jukka ja Hilkka 090815Esittelyä standillä 090815

Jäälin vesien hoitoa esiteltiin Kuusamon mökkiläisille

Satakunta mökkiläistä eri puolilta Kuusamoa kokoontui 1. elokuuta Kuusamohotelliin Kuusamon kaupungin ja Mökkiläistoimikunnan järjestämään mökkiläistapahtumaan. Teemoina olivat vesien hoito ja yleiskaava. Jäälin vesien hoitoa esiteltiin esimerkkitoimintana. Esittely koostui videosta, lyhyestä sanallisesta esittelystä sekä keskustelusta esittelypisteessä.

Kuusamon mökkiläiset saivat tietoa Jäälin vesein hoidosta

Kuusamon mökkiläiset saivat tietoa Jäälin vesein hoidosta

%d bloggaajaa tykkää tästä: