Blogiarkistot

Jääli – Koiteli -polkuhanke liikkeelle?

Rantapohja uutisoi 30.8. Jäälin ja Koitelin välisen maastotietopolun kartoituskävelystä lauantaina 3. syyskuuta. Polkun informaatiosta ja alustavasta linjauksesta on valmistunut suunnitelma jo vuonna 2013. Informaatioaihiot sisältävät luontoaiheiden lisäksi tietoa mm. luonnonvarojen käytöstä, metsätaloudesta, vesienhoidosta ja asutushistoriasta. Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys on varautunut hankkeen toteutumiseen mm. hankkimalla vesienhoitohankkeiden yhteydessä maanomistajien suostumuksia reitin pitämiseen. Sopimukset kattavat reitin Jäälinjärven kaakkoispäästä Kokko-ojan haaraan. Osa vesienhoitoa varten tehdyistä silloista palvelee myös polkuhanketta.

Kartoituskävelyn kokoontuminen 3.9. on pyöräilijöille klo 12.30 Laivakankaan koululla ja muille Kalamäen sillalla klo 13. Rantapohjan uutinen on luettavissa täältä: Rantapohjan polku-uutinen 300816

Kellon kyläyhdistys kävi kylässä

Seitsemän hengen ryhmä Kellon kyläyhdistyksestä tutustui Kiinmingin – Jäälin vesienhoitoyhdistyksen toimintaan yleensä  sekä Kalamäen ja Korteojan kosteikoihin. Jäälinojan valuma-alue muodostaa neljäsosan koko Kalimenjoen valuma-alueesta. Kellolaisia kiinnostaakin paljon se,  mitä yläjuoksulla tapahtuu. Vieraat olivat tyytyväisiä näkemäänsä. Keskustelussa pohdiskeltiin mahdollisuuksia yhteistyön lisäämiseen.Kellon kyläyhdistys 101015.jpg pk

Metsäkeskus toi bussillisen vieraita Jäälin kosteikoille

Jäälin vesien hoitoa esiteltiin noin 30:lle vieraalle, kun Metsäkeskus järjesti maanomistajapäivän ja halusi esiteltävän Korteojan ja Kalamäen kosteikoita. Metsäkeskus on Kalamäen kosteikon päärahoittaja ja pitää syntynyttä lopputulosta erittäin onnistuneena. Luvassa on lisää vierailuja.

Noin 30 vierasta tutustui Jäälin kosteikoihin

Noin 30 vierasta tutustui Jäälin kosteikoihin

Metsäkeskuksen edustajat kosteikoilla

Metsäkeskus on Jäälin vesienhoitohankkeiden tärkeä rahoittaja. Metsäkeskuksen edustaja kuuluu myös yhdistyksen kutsumaan asiantuntijaryhmään (Kiimingin – Jäälin vesienhoitotoimikunta). Metsäkeskuksen edustajat tutustuivat Korteojan ja Kalamäen kosteikoihin, joista jälkimmäinen on toteutettu pääasiassa Metsäkeskuksen myöntämällä Kemera-rahoituksella. Vieraat olivat näkemäänsä erittäin tyytyvväisiä. He ennakoivat järjestävänsä alueelle myös ryhmien tutustumiskäyntejä.

Irmeli Ruoknen, Kyllikki Maaranto ja Pekka Vehkaperä tutustuivat Jäälin kosteikoihin

Irmeli Ruokanen, Kyllikki Maaranto ja Pekka Vehkaperä tutustuivat Jäälin kosteikoihin.

 

Rantapohja kertoi koululaisten vierailusta

Rantapohja uutisoi Jäälin koulun kolmasluokkalaisten tutustumisen vesienhoitoon. Juttu löytyy täältä: Rantapohja koululaiset Kalamäessä 210515

Koululaiset tutustuivat Jäälin vesien hoitoon

Jäälin koulun kolmannet luokat, yhteensä yli 80 oppilasta, kävivät tutustumassa lähes valmiiseen Kalamäen kosteikkoon Jäälinjärven kaakkoispäässä. Oppilaille kerrottiin järven ravintoketjusta, raudan kulkeutumisesta maaperästä Jäälinjärveen sekä kosteikon toimintaperiaatteesta. Ranta-asutuksen kuormituksesta muistutettiin jakamalla oppilaille hyvän ranta-asukkaan ohje. Toisessa kohteessa oppilaat tutustuivat hoitokalastukseen. Nähtävillä oli aamun viidenkymmenen kilon särkikalasaalis. Oppilaat saivat tietoa pyydyksistä ja hoitokalastuksen merkityksestä. Myös kalojen anatomiaan tutustuttiin kaloja avaamalla.

Tutustumiskäynti liittyy koulun antamaan ympäristön ja luonnontiedon opetukseen. K-Supermarket Jääli järjesti vieraille tarjoilua.

 

Otto ja saalis 130515 pk

Oppilaat Kalamäessä

Oppilaat Kalamäessä

Viitajärven hoitokalastus tutustumiskohteena

Yhdistys on jo pitkään pitänyt yhteyttä Viitajärven kunnostusaktiiveihin. Yhdistyksen edustajat tutustuivat ammattikalastajien nuottaukseen Iso-Viitajärvellä 27.10.2014. Ensimmäinen nuottasaalis oli 1500 kg pieniä särkiä huolimatta siitä, että nuottaan oli tullut reikä. Viitajärvi on olemukseltaan toisenlainen kuin Jäälinjärvi: syvempi ja kirkasvetisempi. Tällaisessa järvessä särki parveutuu syksyllä ja saaliit voivat olla hyviä. Jäälinjärveä nuotanneet ammattikalastajat pitävät Jäälinjärveä nuottauksen kannalta erittäin hankalana. Järvi on matala ja tasasyvyinen, ja vesi on hyvin tumma. Kaloilla ei ole samanlaista parveutumistarvetta kuin esimerkiksi Viitajärvellä. Jäälinjärven hoitokalastus onkin kokemusten myötä painottunut Jäälinojaa pitkin nousevien kutusärkien pyyntiin.

Nuottasaalista Viitajärvellä 27.10.2014

Rakentajaseniorit tutustuivat Jäälin vesien hoitoon

Kymmenen  hiljattain eläköitynyttä diplomi-insinööriä kävi tutustumassa Jäälin vesien hoitoon. Monet vieraista ovat työskennelleet vesiasioiden parissa, mikä takasi mielenkiinnon ja vilkkaan keskustelun. Huonosta säästä huolimatta vieraat tutustuivat maastossa Korteojan kosteikkoon. Yhdistyksen työ sai varauksetonta tunnustusta.

Suunnittelijat näkivät töitään

Maveplan Oy laati Saarisenojan valuma-alueen kunnostussuunitelman vuoden 2011 lopussa. Suunnitelma on suurelta osin toteutettu, osaksi tosin hieman muunneltuna. Suunnitteljat kävivät ensi kertaa katsomassa näitä töitään ja olivat näkemäänsä tyytyväisiä. Antoisaa keskustelua käytiin niin rakenteiden teknisestä toteutuksesta, hankkeiden vaikuttavuudesta kuin vastaan tulleista ongelmistakin. Suunnittelijoiden, toteuttajien ja vesienhoitotoimijain välistä vuorovaikutusta pidettiin erittäin tärkeänä, sillä vesienhoito on vielä uutta, ratkaisut ovat yksilöllisiä ja vaikuttavuudesta on niukasti tietoa.

Saarisenojanniityn lintuvesi ja laskeutusallas. Toteutettu syksyllä 2012

Saarisenojanniityn suuri lintuvesi ja laskeutusallas. Toteutettu syksyllä 2012

VYYHTI-väki tutustui Jäälin vesienhoitoon

VYYHTI-vierailuProAgrian hallinnoima VYYHTI-hanke (Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan) järjesti vesienhoidosta kiinnostuneille tutustumiskäynnin Jäälin vesienhoitokohteille 27. syyskuuta. Nähtävästi ensimmäinen hirvenmetsästyspäivä oli verottanut osanottajien määrää, koska vain Loukkojärven kunnostusta pohtiva joukko saapui paikalle.  Keskustelut vesienhoidosta olivat sitäkin antoisampia. Pihlajarannassa pidetyn presentaation jälkeen ryhmä tutustui Kokko-ojan haaran pintavalutusratkaisuhin ja Korteojan kosteikkoon.

%d bloggers like this: