Monthly Archives: syyskuu 2015

Kalamäen pato ja tulva-aukon silta valmistuivat

Kalamäen työt ovat jatkuneet ongelmitta. Maapadon muotoilu ja kiviverhous valmistuivat torstaina, samoin lisätulva-aukon silta. Vesi alkaa virrata padon yli ensi viikolla, kun lietteenkeruuallas on tyhjennetty. Konetöitä jatketaan vielä perjantaina. Talkootöitä jatketaan rakentamalla vanhaan ”isännättömään” siltaan uudet kaiteet. Ylivuotopadon eroosiosuojausta parannetaan ja muutamia puuttuvia rakenteiden osia asennetaan. Sen jälkeen tehdään loppusiivous.

Patoa valmistuu

Patoa valmistuu

Otto naulaa uuden sillan kansilankkuja

Otto naulaa uuden sillan kansilankkuja

Valmis pato

Valmis pato

Pato ja silta valmiina

Pato ja silta valmiina

 

Kalamäen viimeistely käynnissä

Työt Kalamäen kosteikolla jatkuivat talvirakentamisen jälkeen tiistaina 1.9. Perusedellytys on virtaamien pienentyminen pitkälle elokuuta jatkuneen tulvan jälkeen. Keskiviikkoiltaan mennessä on rakennettu lietteenpumppausreitti läheiselle suoalueelle, tuettu lietteekeruualtaan ylempi pato, korotettu Kalamäen tie painumisen jälkeen suunnittelukorkeuteen, tasoitettu läjytysalueet ja aloitettu lisätulva-aukon rakentaminen. Seuraavaksi muotoillaan sillan yläpuolella oleva tiepenger padoksi ja verhoillaan kivillä sekä rakennetaan puusilta lisätulva-aukon yli. Kosteikkoalueen yläpäässä kunnostetaan vielä joitakin rakenteita. Konetyöt valmistuvat tällä viikolla.

Rakennustöiden valmistuttua lietteenkeruuallas tyhjennetään ensimmäisen kerran pumppaamalla. Sen perustella voidaan tehdä päätelmiä lietteenkeruujärjestelmän toimivuudesta. Pumppauksen päätyttyä vesi nostetaan lopulliseen korkeuteen ja padon ohitusputki suljetaan, jolloin vesi alkaa virrata kivipadon yli.

Lisätulva-aukon välipilareita pystytetään

Lisätulva-aukon välipilareita pystytetään

 

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: