Hallituksen kokous 4/2013

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2013

 Aika:             9.9.2013 klo 18

 Paikka:         Jäälinmaja

Läsnä:         
Eero Laine, puheenjohtaja
Ismo Uuskoski, varapuheenjohtaja
Birger Ylisaukko-oja, sihteeri
Esko Pyky, jäsen
Kari Kainua, jäsen
Juha Lumila, 1. varajäsen
Otto Moilanen, 3. varajäsen
Markku Vuolteenaho, 5. varajäsen
Poissa:        
Tapani Siira, jäsen
Jari Laru, 2. varajäsen
Paavo Vehkomäki, 4. varajäsen
Lisäksi paikalla oli Kari Tiri

1.    Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

 Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleeksi kokoukseen.

 2.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.    Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Juha Lumila. Aiemman käytännön mukaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri.

4.    Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä työjärjestys.

 5.    Tilannekatsaus

 Taloustilanne

Todettiin, että yhdistyksen tilillä oli rahaa noin 12 000 euroa. Kuluvalle vuodelle sidottuja menoja aiheutuu AVI:n lupapäätöksestä, hoitokalastuskustannuksista sekä vesianalyyseistä yhteensä arviolta noin 9000 euroa.

 Todettiin, että huomattava osa jäsenmaksuista on maksamatta ja päätettiin lähettää tästä huomautus koko jäsenistölle.

 Todettiin, että Oulun kaupungille lähetetty rahoitushakemus on uudistettu ja että ELY-keskukselle toimitetaan rahoitustukihakemus lähiaikoina.

 ”Omatoimisen vesistökunnostuksen toimintamalli”; EAKR-hanke

Hallitus totesi, että hakemuksesta on tehty myönteinen rahoituspäätös 27.5.2013.

 Hallitus päätti asettaa hankkeelle ohjausryhmän ja kutsua sen jäseniksi seuraavat:

·         ELY-keskuksesta Arto Lehto varajäsenenään Anne Laine

·         Oulun Seudun ympäristötoimesta Hannu Salmi

·         Suomen ympäristökeskuksesta Teemu Ulvi varajäsenenään Kati Häkkilä

·         Rahoittajan edustaja Anne-Maaria Kurvinen

Yhdistyksen edustajiksi hallitus nimesi Eero Laineen ja Birger Ylisaukko-ojan.

 Ohjausryhmän järjestäytyminen jätettiin ryhmän tehtäväksi.

 Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidetään 16.9.2013 klo 13 Jäälinmajalla.

 Kalamäen kosteikon tilanne

Aluehallintoviraston lupapäätös saataneen viimeisimmän tiedon mukaan lokakuussa. Päätös sisältänee täytäntöönpanoluvan. Kiimingin metsänhoitoyhdistys on arvioinut vahingot niistä vettymisriskissä olevista alueista, joista ei ole sopimusta. Hankkeen rahoitus on toistaiseksi avoinna. Päävaihtoehtoja ovat Oulun kaupunki ja Metsäkeskus. Mahdollisuutta ottaa patomateriaalia tarpeettomaksi käyneestä UPM-Kymmenen alueella sijaitsevasta Peukalolammen padosta on selvitetty, mutta UPM:n suostumus puuttuu vielä. Pidettiin tärkeänä, että materiaalia otetaan ainoastaan patoa mataloittamalla – ei purkamalla – niin, että pato voidaan tarvittaessa palauttaa käyttöön.

 Merkittiin tiedoksi ehdotus Saarisenojan suualueen rakentamisesta pintavalutusalueeksi.

 Kiinteistöjen ostaminen

Hallitus totesi aiemmin tekemiinsä päätöksiin viitaten, että Kalamäen kosteikon vaikutusalueella olevan Kantolan tilan palstasta on tehty kauppaa koskeva esisopimus. Myös naapurina olevan Ylängön tilan palstasta voidaan tehdä kauppa Metsänhoitoyhdistyksen määrittämällä hinnalla.

 Kiinteistökauppojen ja luparatkaisujen myötä yhdistys joutuu hankkimaan huomattavan määrän puuta, joka on realisoitava. Puheenjohtaja selvittää asiaan liittyvät verotusnäkökohdat.

Jäälinojanvarren kosteikoiden tilanne

Todettiin, että Metsäkeskus on laatinut suunnitelmat neljän kosteikon rakentamisesta Jäälinojan varteen. Yhdistys ei ole onnistunut saamaan maanomistajien suostumusta kosteikoiden rakentamiseen tai niille johtaville teille, joten hankkeiden toteutus raukeaa. Metsäkeskus oli varautunut rahoittamaan toteutuksen kokonaan kuluvana vuonna.

Korteojan kosteikon tilanne

Hankkeesta on pidetty tilaisuus alueen asukkaille 26.6.2013. Lintuvesialueen ja kosteikon yleissuunnitelma on laadittu, ja Suomen Riistakeskuksen edustaja piti sitä vesilintujen kannalta hyvänä. Suunnitellulle patopaikalle on viety korkeus. Seuraava vaihe on tulevan vedenkorkeuden merkintä Korteojan varren kiinteistöille, jotta ranta-alueen omistajien suostumukset voidaan hankkia. Vastuu sopimusten tekemisestä sovitaan erikseen. Suoalue on esitelty Peatmen Oy:n edustajalle, jolla on runsaasti kokemusta pehmeikkörakentamisesta. Mikäli maanomistajien suostumukset saadaan, pato ja jako-oja pyritään rakentamaan kuluvana syksynä ja kosteikkoalueen muotoilu tulevana talvena. Kohde sisältyy EAKR-hankkeeseen.

 Kokkojärvenniityn yläpään tilanne
Kokkojärvenniityn suunniteltu pintavalutusalue on erittäin märkä, ja se päästään tutkimaan vasta suon jäädyttyä. Suunnitelma täsmennetään sen jälkeen. Keskeinen maanomistaja on tavattu. Toteutus on talvityö. Kohde sisältyy EAKR-hankkeeseen.

 Rakennettujen patojen tilanne

Kokko-ojan haaran alempi pato vuotaa. Kantavuusongelmien vuoksi padolle ei päästä koneella, eikä korjaus käsin ole onnistunut. Pato korjataan talvella.

 Kokko-ojan haaran ylempi pato toimii hyvin.

 Molemmat putkipadot ovat kunnostuksen tarpeessa. Niiden lietealtaat ovat täynnä, joten padot sinänsä toimivat tarkoituksenmukaisesti. Padot korjataan konetyönä kuluvana syksynä, ja lietealtaat tyhjennetään. Myöhemmin tutkitaan mahdollisuutta tyhjentää altaat lietepumpulla.

 Saarisenojanniityn pintavalutus toimii hyvin. Myös vesilinnut ovat kotiutuneet laskeutusaltaalle.

 Hoitokalastus

Rysäpyynti on toiminut hyvin. Jäälinojan niskalta on saatu saaliiksi pääasiassa kutusärkeä. Rysäsaalis on yhteensä 350 kiloa. Paunettipyynti ei tuottanut toivottua tulosta, ja saaliiksi saatiin ainoastaan noin sata kiloa särkikaloja.

 Päätettiin hankkia kaksi nykyistä rysää vastaavaa pyydystä sekä riittävä määrä aitaverkkoa ottaen erityisesti huomioon Jäälinojasta nousevan kutusärjen pyynti keväällä. Otto Moilanen hoitaa hankinnat.

 Tarkkailu

Jäälinjärveen tulevaa ja sieltä lähtevää vettä on tutkittu kokonaiskuvan saamiseksi. Kaikkia analyysituloksia ei vielä ole käytettävissä eikä yhteenvetoa ole tehty. Kokko-ojan pintavalutusalueelle on laskeutunut huomattavan paljon kiintoainetta.

 Syyskuun alussa otettu limalevänäyte sisälsi limalevää vain sadasosan kahden vuoden takaisesta määrästä. Uimareiden havainnot kuluneen kesän ajalta ovat vahvistaneet, että limalevää on ollut huomattavasti tavanomaista vähemmän.

 Viestintä

Yhdistyksellä on ollut runsaasti viestintäaktiviteetteja. Valtakunnallisille vesistökunnostuspäiville Lahteen oli pyydetty yhdistyksen puheenvuoro, ja paikalle pystytettiin myös esittelypiste.

 Heikkisentien viemäröinti

Oulun Vesi laatii Heikkisentien viemäröintisuunnitelmaa. Yhdistys päätti tehdä yhteistyötä Oulun Veden kanssa ja tukea hanketta mm. toimimalla yhdyssiteenä Oulun Veden ja asukkaiden välillä. Tilanteesta on jaettu yhdistyksen tiedote alueen asukkaille.

 Maastotietopolkuhanke

Sisällöltään laaja ja laadultaan erinomainen opiskelijatyö on valmis. Reitin tarkka linjaus puuttuu joiltakin osin ja täsmentyy maanomistajasopimusten myötä. Työ sisältää rungon kahteen haastattelututkimukseen, joista toinen on suunnattu opettajille ja toinen asukkaille. Hankkeen jatkosta päätetään myöhemmin erikseen.

6.    Vesienhoitotoimikunnan kokous 16.9.2013

Vuoden ensimmäinen Vesienhoitotoimikunnan kokous pidetään 16.9.2013 klo 14 Jäälinmajalla. Kokouksessa raportoidaan ajankohtainen tilanne. Kokousta edeltää EAKR-hankkeen ohjausryhmän kokous klo 13.

7.    Muut esille tulevat asiat

 Hallitus piti tarpeellisena aktivoida edelleen toimintaa ja kuulutti perään vastuun jakautumista nykyistä laajemmalle joukolle. Viestintää pidettiin erittäin tärkeänä. Jäsenten informoinnin tehostamista esim. sähköpostijakeluna tai Facebook- tai Twitter-viesteillä pohdittiin. Pelkästään nettisivujen ajan tasalla pitoa ei pidetty riittävänä.

Merkittiin tiedoksi, että Lauttalammen yläpuolella on ojitushanke. Kari Tiri selvittää asiaa tarkemmin.

8.    Seuraava kokous

 Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

9.    Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50.

Vakuudeksi

  Eero Laine                                              Birger Ylisaukko-oja

puheenjohtaja                                       sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Juha Lumila

pöytäkirjantarkastaja

1.

Posted on 22 syyskuun, 2013, in Hallituksen kokoukset, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink. Jätä kommentti.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: