Hallituksen kokous 3/2013

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2013

 Aika:             23.5.2013 klo 18.00

 Paikka:

Jäälinmaja

 Läsnä:

Eero Laine, puheenjohtaja

Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri

Esko Pyky, jäsen

Ismo Uuskoski, jäsen

Kari Kainua, jäsen

Juha Lumila 1. varajäsen

Markku Vuolteenaho, 5. varajäsen

Poissa:

Tapani Siira, jäsen

Jari Laru, 2. varajäsen

Otto Moilanen, 3. varajäsen

Paavo Vehkomäki, 4. varajäsen

Lisäksi paikalla oli Kari Tiri ja Elina Keskitalo.

1.    Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

2.   2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.    3. Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Juha Lumila. Aiemmin sovitun käytännön mukaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri.

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtaja esittämä työjärjestys täydennettynä varapuheenjohtajan valintaa koskevalla kohdalla.

 5. Varapuheenjohtajan valinta

 Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Ismo Uuskoski.

  6. Tilannekatsaus

 Taloustilanne

Todettiin, että ELY-keskus on maksanut 5000 euron avustuksen vuodelta 2012 yhdistyksen tilille. Oulun kaupungin budjetoimaa avustusta vuodelle 2013 ei vielä ole saatu. ELY-keskukselta haetaan avustusta myös vuodelle 2013 sen jälkeen, kun kuluvan kesän rakentamisohjelma on vahvistunut.

 EAKR-rahoitushakemus

EU-rahoitushakemus hankkeeseen ”Omatoimisen vesistökunnostuksen toimintamalli” on viimeistelty, allekirjoitettu ja jätetty ELY-keskukseen. Hakemukseen odotetaan myönteistä ratkaisua lähiaikoina.

Kiinteistöjen ostaminen tai käyttöoikeus

Yhdistykselle on tarjottu ostettavaksi kahta pientä kiinteistöä Kalamäen kosteikon vettymisalueelta. Hankintakustannuksia nostaa kohtuuttomasti kiinteistöjen lohkominen. Hallitus päätti, että Kantolan tilan Jäälinojan varressa sijaitseva palsa Rnro 255-402-225-14 pyritään tästä huolimatta ostamaan siinä vaiheessa, kun Kalamäen kosteikon toteutumisesta on varmuus. Kauppaneuvottelussa ensisijainen tavoite on, että puuston myydään maanomistajan lukuun, ja yhdistys ostaa pelkän maapohjan.

Muiden vettyvien kiinteistöjen osalta pyritään saamaan käyttöoikeus tai pelkästään korvaamaan vahingot.

Kalamäen AVI-lupahakemus

Lupahakemus on ollut nähtävillä. Muistutuksia ei lähetetä hakijan vastattavaksi, koska niihin ei sisältyne merkittäviä vaatimuksia. Lupapäätös, joka sisältää töidenaloittamisluvan, saataneen kesän kuluessa.

Kesän rakentamisen suunnittelu

Todettiin, että Metsäkeskus on suunnitellut neljä kosteikkoa Jäälinojan valuma-alueelle. Niistä kolme sijaitsee Oulun kaupungin maalla ja yksi yksityisellä maalla. Yhdistys on sitoutunut hoitamaan maanomistajasopimukset niin, että hankkeet kulkuoikeuksineen voidaan toteuttaa. Metsäkeskus kilpailuttaa toteutuksen. Hankkeet toteutetaan KEMERA-rahoituksella kuluvan vuoden aikana, mikäli oikeudelliset edellytykset saadaan kuntoon.

Korteojan lintuvesi- ja pintavalutusalue sisältyy EAKR-hankeeseen. Alueesta on hankittu Maveplan Oy:n laserkeilauskartta ja oja pituusleikkaus. Teknisesti ojan padotus on ongelmatonta.  Riistakeskusta pyydetään laatimaan suon pintakäsittelystä suunnitelma. Korteojan varren asukkaat kutsutaan yhteiseen infotilaisuuteen, minkä jälkeen heidän kanssaan pyritään aikaansaamaan sopimukset.

Kokkojärvenniityn yläpään rakentamiskohteille on tehty maastokäynti. Rakentamisalue on niin pehmeä, että rakentaminen on tehtävä talvityönä.

Päätös Kalamäen kosteikkohankkeeseen ryhtymisestä odottaa AVI:n lupapäätöstä sekä Oulun kaupungin rahoituksen lopullista varmistumista.

Edellisenä syksynä toteutetut hankkeet vaativat vielä jälkitöitä. Kokko-ojan haarassa pidetään talkoot 5. kesäkuuta klo 18. Risut kasataan, alue siistitään ja patojen vuotoja tukitaan. Alemmassa padossa on edelleen suuri, mystinen vuoto, jota voidaan tarkemmin arvioida vasta tulvan jälkeen. Vuodon korjaus jäänee tulevaan talveen kantavuusongelmien vuoksi.

Oulun päivien esittely

Yhdistys järjestää kiinnostuneille tutustumisen paunetin kokemiseen sekä Kokko-ojan haaran vesienhoitorakenteisiin. Hallituksen jäsenet antavat tapahtuman käyttöön veneensä ja kelluntaliivinsä. Osallistujien määrää on mahdotonta etukäteen arvioida. Osallistujille tarjotaan kahvit Jäälinmajalla.  Tarjoiluun voidaan hakea avustusta Jäälin suuralueen yhteistyöryhmältä.

Hoitokalastus

Kari Tiri totesi, että särkikaloja pyydetään Jäälinojan niskalta rysällä ja Jäälinjärven koillisrannalta paunetilla. Kevään tähänastinen saalis on noin 200 kiloa. Jäälinoja on kokonaan suljettu rysällä. Sulkemisen perusteista ja laillisuudesta kerrotaan rannalla olevalla taululla.

Maastotietopolkuhanke

Elina Keskitalo, joka on palkattu suunnittelemaan Jääli – Koiteli –polkuhanketta, esittäytyi hallitukselle ja kertoi tutustuneensa alueeseen maastossa. Elinaa evästettiin monilla lähdetiedoilla.

  1. Muut esille tulevat asiat

 Sihteeri totesi, että arvottamistutkimus on valmistumassa ja siitä pidetään lehdistötilaisuus kesäkuun alkupuolella.


  1. Seuraava kokous

 Seuraava kokous kutsutaan koolle elokuun alkupuolella ennen maastotöiden käynnistymistä.

9.    9. Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30

Vakuudeksi

 Eero Laine                                              Birger Ylisaukko-oja

puheenjohtaja                                       sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

 Juha Lumila

pöytäkirjantarkastaja

Posted on 27 toukokuun, 2013, in Hallituksen kokoukset and tagged , , . Bookmark the permalink. Jätä kommentti.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: