Hallituksen kokous 4/2012

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2012

Aika:  11.6.2012 klo 18

Paikka: Kalamäen laavu

Läsnä:

Eero Laine, puheenjohtaja

Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri

Juha Lumila 2. varajäsen

Ismo Uuskoski, 3. varajäsen

Lisäksi paikalla olivat Kari Tiri, Kaisa Savolainen ja Leo Karjalainen

Poissa:

Tapani Siira, varapuheenjohtaja

Jari Laru, jäsen

Esko Pyky, jäsen

Paavo Vehkomäki, 1. varajäsen

Tuomo Ekdahl, 4. varajäsen

 1.    Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

2.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.    Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ismo Uuskoski. Aiemmin sovitun käytännön mukaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri.
 4.    Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä työjärjestys.

5.    Tilannekatsaus

Jäsentilanne

Yhdistyksen esite ja kutsu yleisötilaisuuteen oli jaettu kaikkiin Jäälin – Välikylän alueen postilaatikoihin 19.5.2012 . Sen jälkeen yhdistykseen on liittynyt yli 20 jäsentä, joten kokonaisjäsenmäärä on yli 60. Näistä yhteisöjäseniä on kolme. Täsmällistä jäsentietoa ei ollut saatavissa.

 Maanomistajasopimukset

Maanomistajasopimuksia hoitava jäsen Esko Pyky ei ollut paikalla eikä tietoa uusista maanomistajasopimuksista ollut. Todettiin, että nyt on kiireellistä saada sopimukset Kokko-ojan haaran maanomistajien kanssa, jotta puurakenteita voidaan alkaa valmistella (mm. rakenteisiin käytettävien puiden kaato).

Kalamäen kosteikon vuoksi veden alle jäävästä Henttulan tilan alueesta on hankittu vahingonarvio Kiimingin metsänhoitoyhdistykseltä. Sen pohjalta käynnistetään sopimusneuvottelut maanomistajan kanssa.

Birger Ylisaukko-oja on toimittanut Metsähallitukselle esityksen pysyvää käyttöoikeutta koskevaksi sopimukseksi Kalamäen kosteikon alueelta. Lisäksi sopimusesitykseen sisältyy kulku-ura Kokko-oja haaran alueelle valtion maan kautta.

Opinnäytetyö

Kaisa Savolainen kerton opinnäytetyön vaiheesta. Heikkisentien jätevesiselvitys on tehty. Kiinteistönomistajista noin 70 prosenttia antoi haastettelun. Määrää pidettiin riittävänä kokonaistilanteen hahmottamisen kannalta. Kirjallisuusselvitys on pääosin tehty ja näytteenotto-ohjelma suunniteltu. Jäälinojan varren kiinteistöjen viemäröintitilannetta ja kunnan hulevesiksymyksiä selvitetään Kiimingin kunnassa (Petteri Hankivuo, Kari Tiri ollut yhteydessä). Kaisa ottaa jatkossa yhteyttä Hankivuohon. Tierakenteiden hulevesijärjestelmät Kaisa selvittää ELY-keskukselta.

Hallitus valtuutti puheenjohtajan ja sihteerin hyväksymään Kaisalle maksettavan toisen maksuerän sen jälkeen kun sopimuksen mukaiset edellytykset ovat täyttyneet (olemassa olevan aineiston analysointi, kesän 2012 työsuunnitelma).

Sopimukset kunnan ja ELY-keskuksen kanssa

Todettiin, että Kiimingin kunnanhallitus hyväksyi 23.5.2012 yhteistoimintasopimuksen yhdistyksen ja ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskus on ilmoittanut hyväksyvänsä sopimuksen jo aiemmin. Sopimus koskee erityisesti rahoitustukea vuodelle 2012. Kunnan päätös saanee lainvoiman valitusajan päätyttyä (11.6.2012), minkä jälkeen se voidaan allekirjoittaa.

Kiimingin kunnanhallitus hyväksyi lisäksi sopimuksen pysyvästä käyttöoikeudesta niiden alueiden osalta, jotka tarvitaan Kalamäen kosteikon ja Heikkisentien pintavalutuskentän rakentamiseksi. Sopimus sisältää lisäksi oikeuden ottaa kunnan kiinteistöiltä vesienhoitorakenteisiin käytettävää puutavaraa.

Hoitokalastus

Nousevien särkikalojen rysäpyynti Jäälinojasta on jatkunut. Nousureittiä ei saatu kokonaan katkaistuksi ja tehokkaan pyynnin aloittaminen myös viivästyi suuren tulvan ja muiden teknisten vaikeuksien vuoksi. Särkikaloja on saatu noin 150 kiloa. Saaliin perusteella voidaan päätellä, että aiemmin esille noussut oletus kutusärkien vaeltamisesta pitää ainakin osittain paikkansa. Nousun päätyttyä rysäpyyntiä jatketaan muualla.

Allaskoe

Allaskokeen valmistelua on jatkettu. Suomen ympäristökeskus on lupautunut antamaan korvauksetta asiantuntija-apua kolmen työpäivän verran. Kokeen tarkoituksena on tutkia kunnostustoimenpiteiden vaikutusta limalevän esiintymiseen. Kokeessa selvitetään

  • ravintoketjukunnostusta (särkikalat)
  • ravinteiden sidontaa pohjasedimenttiin kemikaalin avulla

Kokeessa käytettävät rakenne-elementit saadaan ELY-keskukselta ja niitä kuljetetaan parhaillaan Jääliin kunnostettavaksi. Tarpeelliset ”muovisukka” on tilattu ja saataneen kuluvan viikon lopulla. Koealtaat pyritään saamaan paikalleen ennen juhannusta.

Suurin kustannus syntyy analyysiohjelmasta, jonka SYKE on määrittänyt. Karkean arvion mukaan analyysikustannukset olisivat suuruusluokaltaan 4000 – 5000 euroa. Arvio tarkennetaan.

Päätettiin käynnistää allaskoe. Selvitetään, onko kokeeseen saatavissa ulkopuolista rahoitusta esim. ELY-keskuksesta tai Kemiralta (kemikaalin valmistaja). Tarkistetaan myös yhdistyksen kustannus- ja rahoitustilanne. Näiden perusteella arvioidaan, onko analyysiohjelmaa tarpeen karsia.

Kosteikkosuunnitelman toteutus

Birger Ylisaukko-oja on ollut yhteydessä Kari Taipale –nimiseen koneurakoitsijaan, jolla on hyvä aikaisempi kokemus vesienhoitorakenteiden tekemisestä. Hänelle on toimitettu suunnitelma-aineistoa ja pyydetty kustannusarvio.

Kokouksen jälkeen tehdyllä maastokäynnillä todettiin, että Saarisenojanniityn kosteikkoalue on hyvin kantava eikä mitään estettä töiden aloittamiselle ole.

Töiden priorisoinnista todettiin, että aluksi on tarpeen keskittyä allaskokeen käynnistämiseen. Muiden töiden käynnistämisestä sovitaan sen jälkeen.

Viestintä

Yhdistyksen esite jaettiin kaikkiin Jäälin – Välikylän alueen postilaatikoihin (1950 kpl).19.5.2012. Suunnitelmia esiteltiin yleisötilaisuudessa Jäälin koululla 2.5.2012. Tilaisuuteen osallistui 20 henkilöä.

Sanomalehti Kaleva uutisoi kunnostushankkeesta näyttävästi 24.5.2012.

6.    Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

7.    Seuraava kokous

Seuraava kokous kutsutaan koolle tarvittaessa. Merkittiin, että Vesienhoitotoimikunnan kokous pidetään 19.6.2012 klo 13.

8.    Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15. Kokouksen päätyttyä järjestettiin maastokäynti Saarisenojanniityn kosteikkoalueelle. Maastokäyntiin osallistuivat Birger Ylisaukko-oja, Juha Lumila, Kaisa Savolainen ja Leo Karjalainen

Vakuudeksi

Eero Laine                                              Birger Ylisaukko-oja

puheenjohtaja                                       sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Ismo Uuskoski

pöytäkirjantarkastaja

Posted on 20 kesäkuun, 2012, in Hallituksen kokoukset, pöytäkirjat and tagged , , . Bookmark the permalink. Jätä kommentti.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: