Hallituksen kokous 2/2012

Aika: 29.3.2012 klo 18

Paikka: Jäälinmaja, Jääli

Läsnä: Eero Laine, puheenjohtaja

Esko Pyky, jäsen

Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri

Juha Lumila 2. varajäsen

Ismo Uuskoski, 3. varajäsen

Lisäksi paikalla oli Leo Karjalainen

Poissa: Tapani Siira, varapuheenjohtaja

Jari Laru, jäsen

Paavo Vehkomäki, 1. varajäsen

Tuomo Ekdahl, 4. varajäsen

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2012

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen

Todettiin, että vuosikokous oli valinnut Eero Laineen jatkamaan yhdistyksen pu-heenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi edelleen Tapani Siiran. Sihteerinä jatkaa Birger Ylisaukko-oja ja rahastonhoitajana Juha Käkilehto.

4. Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ismo Uuskoski. Aiemmin sovitun käytännön mu-kaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä työjärjestys.

6. Tilannekatsaus

Puheenjohtaja totesi, että yhdistystä ja sen toimintaa oli esitelty vuosikokouksen yhteydessä noin 40 kuulijalle. Esittelydiat ovat yhdistyksen nettisivuilla.

Hallituksen edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistykselle on hankittu dataprojektori ja rysä.

Yhdistykseen on kuluvan vuoden aikana liittynyt 12 henkilöjäsentä ja yksi yhteisöjäsen.

Esko Pyky esitteli maanomistajasopimusten tilanteen. Saarisenojanniityn hank-keiden osalta (pintavalutuskenttä ja kaksi putkipatoa) puuttuu vielä yksi sopimus. Myös huolto-urat on sovittu.

Kaisa Savolaisen opinnäytetyö jatkuu sovitulla tavalla. Todettiin, että Birger Ylisaukko-oja on nimetty työn ohjaajaksi. Päätettiin, että erillistä ohjausryhmää ei aseteta, mutta Kaisa pyydetään hallituksen kokouksiin informoimaan työn vaiheista. Myös vesienhoitotoimikunta pidetään informoituna.

Varainhankinnan osalta todettiin, että varainhankitaryhmä on selvittänyt erilaisia rahoituslähteitä, kuten Life+ 2012 ja Jomma. Hanketta on esitelty myös Culmentor Oy:lle. Potentiaalisia rahoituskanavia näistä ei ole toistaiseksi auennut. Hallitus antoi varainhankintaryhmän tehtäväksi vielä selvittää Riistakeskuksen rahoitusmahdollisuudet (Harri Hepo-oja) sekä nuorten työllistämisvarojen hyödyntämismahdollisuudet esimerkiksi Kiimingin metsänhoitoyhdistyksen kautta.

Todettiin, että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittänee yhdistyksen hankkei-den toteuttamisen rahoitusta (kustannusarvio 120 000 euroa) vuodelle 2013 budjetoitaviin toimintavaroihin. Mikäli esitys hyväksytään hallinnossa, valtion avustus on 50 prosenttia. Puuttuva osa olisi rahoitettava muista lähteistä, mihin soveltuvat mm. kunnan rahoitus ja talkootyö. Hallitus päätti, että yhdistys varautuu hankkimaan puuttuvan rahoituksen.

Vielä todettiin, että Metsäkeskuksen Kemera-rahoituksen käyttö luonnonhoito-hankkeisiin on entisestään pienentynyt. Metsäkeskus on kuitenkin sitoutunut yhteistyön jatkamiseen ja aikoo tehdä hanketta koskevan rahoitushakemuksen.

7. Vuoden 2012 toiminnan suunnittelu

Hallitus hyväksyi osaltaan kaksi sopimusluonnosta (liitteet 1 ja 2):

• Yhteistyösopimus Kiimingin kunnan ja ELY-keskuksen kanssa vuoden 2012 toiminnasta ja rahoituksesta

• Sopimus Kiimingin kunnan kanssa pysyvän käyttöoikeuden myöntämisestä yksilöityjen kunnan alueiden käyttämiseen vesienhoitoon

Hallitus valtuutti puheenjohtajan ja sihteerin jatkamaan sopimusten valmistelua sopimuskumppaneiden kanssa ja puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimukset, mikäli sopimusten periaatteet eivät olennaisesti muutu.

Priorisoitiin sopimuskohteet niin, että seuraavaksi sovitaan Kokko-ojan suualu-een hankkeet, jotka ovat keskeisiä talkootöiden toteuttamisessa. Kesän aikana tulisi saada sopimukset Kalamäen kosteikosta, jotta lupahakemus aluehallintovirastoon voitaisiin jättää tulevana syksynä. Kokkojärvenniityn yläpään hankkeiden toteutus jää tulevalle talvelle, minkä vuoksi sopimuksilla ei ole välitöntä kiirettä.

Suoalueilla työskentelyyn sopivia urakoitsijoita selvitetään Metsäkeskuksen kautta (Mikko Jussila).

Pohdittiin talkootöiden organisointia ja päätettiin pyrkiä löytämään töiden johta-miseen tekninen asiantuntija. Organisointiin palataan, kun talkookohteet ja työt ovat konkreettisesti tiedossa. Asia liittyy jäsenhankintaan, jota käsiteltiin kokouk-sen lopulla.

Vaeltavien särkien poistamiseksi käynnistetään hoitokalastus Jäälinjärven luusuassa heti vaelluksen alkaessa. Puheenjohtaja hankkii Kiimingin kalastuskunnan suostumuksen ja sihteeri kalastusalueen tai ELY-keskuksen luvan kalojen nousureitin sulkemiseen.

Jäälinjärvi-seminaarin valmistelun yhteydessä on tutkijapiireissä noussut esiin mahdollisuus allaskokeen toteuttamiseen limalevä-kysymyksen selvittämiseksi. Konkreettista suunnitelmaa ei vielä ole, ja sen vuoksi suunnitellun seminaarin ajankohtakin on siirtynyt.

Päätettiin esittää Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoiden tapaamista Hel-singissä allaskokeen suunnittelemiseksi. Tapaamiseen osallistuisivat ainakin Birger Ylisaukko-oja ja Kaisa Savolainen sekä mahdollisesti Juha Lumila ja Ismo Uuskoski. Tapaamisen ajankohdaksi esitetään 25.4.; samana päivänä ympäristöministeriössä järjestetään Life+ 2012 haun informaatiotilaisuus ja työpaja, mihin viimeksi mainitut osallistuvat.

Vielä merkittiin tiedoksi esiteluonnos. Päätettiin, että luonnos lähetetään hallitukselle kommentoivaksi. Esitteestä hankitaan 2000 kappaleen painos ja jaetaan laajalti postilaatikoihin viikon 19 alussa. Samassa jakelussa kutsutaan koolle asukkaiden tiedotustilaisuus 10. toukokuuta ja jaetaan jäsenmaksun pankkisiirtolomake.

Vielä päätettiin selvittää mahdollisuus tehdä hanketta tunnetuksi koulun kautta (Juha Lumila).

8. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 3.5.2012 klo 18 Jäälinmajalla.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.

Vakuudeksi

Eero Laine                       Birger Ylisaukko-oja

puheenjohtaja                sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Ismo Uuskoski

pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

1. Yhteistyösopimus Kiimingin – Jäälin vesienhoidosta. Luonnos 26.3.2012

2. Sopimus pysyvästä käyttöoikeudesta. Luonnos 26.3.2012

Posted on 28 huhtikuun, 2012, in Hallituksen kokoukset, pöytäkirjat and tagged , , . Bookmark the permalink. Jätä kommentti.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: