Hallituksen kokous 3/2012

Aika:             14.5.2012 klo 18

Paikka:         Jäälinmaja, Jääli

Läsnä:

Eero Laine, puheenjohtaja

Tapani Siira, varapuheenjohtaja

Esko Pyky, jäsen

Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri

Paavo Vehkomäki, 1. varajäsen

Juha Lumila 2. varajäsen

Ismo Uuskoski, 3. varajäsen

Lisäksi paikalla oli Kari Tiri ja Kaisa Savolainen

 

Poissa:

Jari Laru, jäsen

Tuomo Ekdahl, 4. varajäsen

 

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2012

 1    Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

2.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.    Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ismo Uuskoski. Aiemmin sovitun käytännön mukaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäkseen puheenjohtaja ja sihteeri.

 

 4.    Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä työjärjestys.

5.    Tilannekatsaus

Maanomistajasopimukset

Esko Pyky kertoi, että kaikki Saarisenojanniityn maanomistajasopimukset on tehty. Yhdestä, pelkästään huoltouraa koskevasta sopimuksesta puuttuu osa allekirjoituksista.

Diplomityö

Kaisa Savolainen esitteli opinnäytetyön sisältöä ja vaihetta. Kirjallisuusselvitys ja aiemman aineiston läpikäynti on meneillään, ja viemäröimättömän alueen jätevesiselvitys on käynnistynyt. Kaisaa evästettiin mm. hulevesikysymyksistä ja esitettiin selvitettäväksi myös Jäälinojan alueen asutuksen viemäröintitilanne. Kari Tiri avustaa Kaisaa kunnan suuntaan.

Diplomityössä raportoidaan tiivistetyssä muodossa kaikki tähänastinen tutkimustieto. Kaisa osallistuu myöhemmin sovittavalla tavalla myös Jäälinjärven allaskokeeseen, jos sellainen päätetään toteuttaa.

Diplomityön on tarkoitus valmistua lokakuun loppuun mennessä.

Varainhankinta

Juha Lumila ja Ismo Uuskoski olivat osallistuneet ympäristöministeriön järjestämään Life+ -rahoitushakemusten esittelytilaisuuteen. Päätelmä oli, että kyseinen rahoitusinstrumentti soveltuu huonosti yhdistyksen tarpeisiin. Myös EAKR-rahoitus arvioitiin byrokraattiseksi. Kosteikkosuunnitelman toteutuksessa käyttökelpoisimpana pidettiin ELY-keskuksen hankkeelle osoitettavaa toimintarahaa, johon sitoutumisesta hallitus päätti omalta osaltaan edellisessä kokouksessa.

Hallitukselle tuotiin esitys Jäälin uuden kauppiaan Mika Härkösen esitys yhdistyksen tukeminen ostoskassien myyntituloista. Yhdistys saisi kassiin oman viestinsä, jolloin kassin hinta olisi hieman korkeampi (3-5 senttiä) kuin tavallinen kassi. Lisähinta tilitettäisiin lyhentämättömänä yhdistykselle. Ehdotusta pidettiin erinomaisena. Jos kassiprojekti kestää vuoden, toivottiin, että yhdistyksen viestiä voisi päivittää muutaman kuukauden välein.

Pidettiin tärkeänä, että kuntarahoitus jatkuisi myös vuonna 2013. Kari Tiri selvittää, millä tavoin uuden Oulun budjetin valmisteluun on syytä valmistautua.

Allaskoe

Suomen ympäristökeskuksen kanssa käydyissä keskusteluissa oli tullut esille ajatus Jäälinjärven mahdollisten kunnostusmenetelmien testaamisesta allaskokeella. Altailla erotettaisiin järvestä muoviseinämän avulla osia, joissa testattaisiin erilaisten kemikaalien ja kalaston vaikutuksia pohjasedimenttiin ja limalevään. Koejärjestelyjen suunnittelu on vielä kesken. Allaskokeen edellyttämät rakenteet saataisiin ELY-keskukselta korvauksetta. Ne edellyttävät kunnostusta arviolta 500 euron arvosta. Suurin osa kustannuksista syntyy analyyseistä, joita ei vielä ole tarkennettu. Hallitus päätti, että kokeen suunnittelua jatketaan ja asiasta päätetään sen jälkeen, kun tavoitteet, koejärjestelyt ja kustannukset ovat riittävästi selvillä.

Sopimustilanne

Todettiin, että yhdistys oli edellisessä hallituksessa omalta osaltaan hyväksynyt ELY-keskuksen ja kunnan kanssa tehtävän yhteistoimintasopimuksen sekä kunnan kanssa tehtävän sopimuksen kunnan alueiden pysyvästä käyttöoikeudesta vesienhoitorakenteisiin. Yhdistyksen käsittelyn jälkeen sopimuksiin oli tehty vähäisiä, lähinnä teknisiä muutoksia. ELY-keskus on ilmoittanut omalta osaltaan hyväksyvänsä yhteistoimintasopimuksen. Kunnanhallitus päättää sopimusten hyväksymisestä lopullisesti 23.5.2012.

Kosteikkosuunnitelman toteutus

Todettiin, että Saarisenojanniityn pintavalutuskenttä ja kaksi putkipatoa ovat valmiit toteutettaviksi heti kun maasto jonkin verran kuivuu ja rahoituksesta on päätetty. Tapani Siira toimittaa sihteerille nimiä potentiaalisista urakoitsijoista.

Kokko-ojan haaran rakenteiden sijoittamisesta pyritään saamaan aikaan sopimukset niin, että hankkeet olisivat toteutettavissa keski- ja loppukesällä. Esko Pyky hoitaa sopimusneuvottelut.

Hoitokalastus

Todettiin, että yhdistyksen rysä oli asetettu Jäälinojan luusuaan. Suuren virtaaman ja tulvan vuoksi rysän sijoittaminen oli vaikeaa, eikä saalista toistaiseksi ollut saatu. Rysän asentoa korjataan ensi tilassa. Joitakin merkkejä on siitä, että kutukokoisia särkiä vaeltaa Jäälinojasta Jäälinjärveen.

Viestintä

Yhdistyksen esite on painossa.

Yhdistyksen toimintaa esittelevä yleisötilaisuus pidetään tiistaina 22.5. edellyttäen, että kutsu ja esite saadaan jakeluun edellisenä viikonloppuna. Jakelu tehdään Jäälin ja Välikylän alueelle, missä laatikoita on 1950 kappaletta. Kutsuun sisällytetään tieto ostoskassihankkeesta sekä pankkisiirtolomake jäsenmaksun maksamista varten.

 

6. Muut asiat

Saatettiin tiedoksi, että Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu on kiinnostunut suunnittelemaan mahdollisesti opinnäytetyönä polkureitin Jäälinjärvi-Koiteli –välille. Kiimingin kunnalla olisi mahdollisuus osoittaa tähän jokin verran rahoitusta. Todettiin, että hanke ei suoraan kuulu yhdistyksen toimintaan, mutta monia liittymäkohtia on; muun ohella sellaiset rahoitusinstrumentit, jotka eivät sovellu vesistön kunnostukseen. Arvioitiin, että Jäälin asukasyhdistys voisi luontevasti ottaa hankkeesta vetovastuun.

 

Päätettiin, että yhdistys ottaa jatkossa vastuulleen kokouskustannukset ja sopii hinnoitteluperusteista Jäälinmajan kanssa. Puheenjohtaja hoitaa asian.

 

7.    Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 11.6. klo 18 Jäälinmajalla.

 

8.   Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

 

Vakuudeksi

Eero Laine                                              Birger Ylisaukko-oja

puheenjohtaja                                       sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

 

Ismo Uuskoski

pöytäkirjantarkastaja

Posted on 17 toukokuun, 2012, in Hallituksen kokoukset, pöytäkirjat and tagged , , . Bookmark the permalink. Jätä kommentti.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggaajaa tykkää tästä: