Search Results for tärkeitä

Yhdistys tarjoutuu yhteistyöhön Kaarnapurrenrannan kaavoituksessa

Jäälinjärven kaakkoispäässä on vireillä Kaarnapurrenrannan kaavahanke, jonka tarkoituksena on muuttaa nykyisin vapaa-ajan asumiseen käytettävää ranta-aluetta pysyvään asumiseen. Yhdistys jätti  osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan kannanoton, jossa se ilmoittaa olevansa valmis yhteistyöhön kaavoittajan ja maanomistjien kanssa vesiasioiden ottamiseksi huomioon. Vesistön kannalta tärkeitä seikkoja ovat rantavyöhykkeen käsittely, pohjaveden pinnan muutokset ja hulevesien johtaminen. Kaavoittaja on jo aiemmin hyväksynyt yhdistykselle asianosaisen aseman.

Lähivedet asukkaille tärkeitä

Kellon ja Jäälin  välisen alueen asukkaille tehtiin lähivesiä koskeva ns. arvottamistutkimus, joka  valmistui 27.6.2013. Tutkimusraportin löydät täältä Arvottamistutkimus  ja asiaa koskevan lehdistötiedotteen täältä: Lehdistötiedote .

Tutkimuslueella (Kalimenjoen valuma-alue) asuu noin 12 000 ihmistä. Kyselylomake, joka sisälsi paljon tietoa vesienhoidosta, lähetettiin lähes joka toiseen alueen talouteen. Vastausprosentti oli 31. Vastauksista 35 prosenttia tuli Jäälin postinumeroalueelta. Vastaajista 95 prosenttia piti Oulun seudun pienvesistöjen vaalimista erittäin tai melko tärkeänä. Vastaajista 2 prosenttia ilmoitti, ettei vesistöjen tila  kiinnosta.

Kiimingin – Jäälin vesienhoitoyhdistys oli jääliläisille vastaajille hyvin tuttu: 84 prosenttia oli kuullut yhdistyksestä ja  88 prosenttia tiesi Jäälinjärven tutkimuksista ja hoitokalastuksesta. Jääliläisistä vastaajista 43 prosenttia ilmoitti olevansa valmis osallistumaan vesien hoitoon talkootyöllä ja 32 prosenttia maksamaan yhdistyksen jäsenmaksun. 15 prosenttia ilmoitti olevansa valmis lahjoittamaan kertaluonteisen vesienhoitomaksun, ja 11 henkilöä maksoi sen saman tien. Kaksi vastaajaa ei ollut tyytyväinen yhdistyksen toimintaan, ja 15 vastaajaa epäili vesienhoitotoimien tehokkuutta siinä määrin, ettei ollut valmis maksuihin. Maksuista kieltäytymisen tärkein syy varattomuuden ohella oli, että yhteiskunnan tulisi pystyä rahoittamaan vesienhoidon kustannukset.

Vastaajat antoivat runsaasti ehdotuksia vesien hoitoon. Myös kiitosta tuli niin yhdistykselle kuin tutkimuksen kyselylomakkeelle.

.

%d bloggaajaa tykkää tästä: